Etter at den historiske smelterekorden fra 2007 ble slått 26. august i år, har isen i Polhavet fortsatt å smelte. Hittil har et isdekket areal tilsvarende to ganger Norges forsvunnet siden rekorden ble slått i august, og smeltesesongen er ennå ikke over.

Arctic Sunrise i isen på 83 grader Nord 

Siden satellittmålingene begynte i 1980 er i dag mindre enn halvparten så mye av Polhavet dekket av is. Det totale isvolumet er redusert med så mye som tre firedeler i samme periode, ettersom mesteparten av den tykke flerårsisen, skrugardene som Nansen  kjempet med, nesten har forsvunnet.

 

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise har de siste to ukene vært på tokt i iskanten nord for Svalbard, og forskerne ombord rapporterer at isens tilstand er enda mer urovekkende enn man har kunnet lese fra satellittbildene. De måtte lete i dagesvis etter flerårsis for ismålinger, og ser mye vann og småflak mellom de større flakene.

 

Når den hvite isen smelter, fører dette til at det mørke Polhavet absorberer mer sollys, som igjen forsterker oppvarmingen og smeltingen. Forskere ved Cambridge har anslått at tapet av de 4 millioner kvadratkilometer sjøis fra 1980 til i dag tilsvarer oppvarmingen fra om lag 20 års globale klimagassutslipp. Tapet av de gjenværende 3,5 millioner kvadratkilometerne til Polhavet er isfritt om sommeren om kanskje bare ti år vil ha samme effekt.

 

Vår kampanje for å redde Arktis er todelt. For det første vil vi vise folk hvor alvorlig klimaendringene påvirker Jordkloden allerede i dag. Vi tror det hjelper at folk kan se de fysiske endringene. For det andre trenger Polhavet beskyttelse, nå som den beskyttende isen forsvinner. Vi kan ikke tillate at oljeselskaper, industritrålere og lastefartøyer utnytter smeltingen for å øke ødeleggelsen.

 

Dersom man sier man vil ta klimaproblemet og budskapet fra isen i Arktis på alvor, kan man ikke samtidig tillate leting etter olje og gass i de samme områdene. Verden har allerede funnet 5 ganger mer fossile brensler enn vi noensinne kan forbrenne innenfor togradersmålet. 80 prosent av det som er funnet må bli liggende. Det gir ingen mening å lete etter olje i Arktis.

 

Vi hadde håpet på støtte fra Norge og de rødgrønne i denne saken, men hittil har sentrale aktører som Støre og Stoltenberg, med Statoil på laget, vist større interesse for å lete etter olje enn å beskytte Polhavet. Dette kan selvsagt endres, men de bør få beskjed. 1,8 millioner mennesker har hittil signert kampanjen savethearctic.org Jo Flere som signerer jo sterkere står kravet.