En stor spørreundersøkelse gjennomført i 30 land, viser at 74 prosent av de spurte støtter opprettelsen av et verneområde i internasjonale farvann i Arktis. Undersøkelsen ble gjennomført i 30 land av det amerikanske selskapet PIWI, på oppdrag fra Greenpeace. 

Oljeaktivitet i Arktis har med tiden blitt mer og med politisk betent. Kjendiser som Emma Thompson og Snoop Dogg, samt tidligere politikere som Erik Solheim har signert «Arctic Declaration» og krever et vern av Arktis. Større aksjoner, som aksjonene mot riggen Transocean Spitsbergen og mot LEGOs grønnvasking av det Arktis-opererende oljeselskapet Shell, har skapt stor medieoppmerksomhet.

Arctic Polar Bear

Det aller viktigste har likevel vært den enorme støtten vi har sett fra folk – både når vi har aksjonert, men også gjennom oppropet «Save The Arctic». Her har så langt over 5,6 millioner mennesker skrevet under. Nå som vi har mottatt spørreundersøkelsen, er det klart som glass at dette ikke er noen tilfeldighet. 

Vi har lenge trodd at mange støtter et oljefritt Arktis. Derfor gir det giv i arbeidet nå når en stor internasjonal undersøkelse viser at hele 74 prosent av de spurte ønsker et stort internasjonalt verneområde i Arktis. 71 prosent svarte at de støttet et Polhav fritt for oljeboring og tung industri. 

Den norske stat har tunge interesser i Arktis, og Statoil er det eneste oljeselskapet i verden med letelisener i alle de fem arktiske statene. I sommer ble de omstridte brønnene i Hoop-feltet nær Bjørnøya og iskanten boret, til tross for store protester. I sommer ble det også skutt seismikk i arktiske områder nær Svalbard som ikke er åpnet for petroleumsaktivitet. Dette har også blitt tungt kritisert.
Protesting against Hoop drilling 
Likevel har Statoil vært klare på at de vil lenger nord, og Olje- og Energiminister Tord Lien gjentar oljeselskapenes budskap selv om for eksempel samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene sier tydelig at petroleumsaktivitet nært iskanten ikke er et alternativ. Vi ber dem lytte til folket og følge i Finlands fotspor. Finland støtter opprettelsen av et verneområde. 

Undersøkelsen viser at til tross for, eller kanskje på grunn av de økonomiske påstandene fra oljeindustrien og politikernes tendens til å repetere industriens budskap, svarte 60 prosent av de spurte nordmennene at Polhavet bør holdes fritt for oljeboring og tung industri. 

Politikere er valgt av folket, og de er satt til å forvalte våre felles ressurser. De har nå fått en klar marsjordre fra både det norske folk og et verdenssamfunn som følger nøye med. De norske politikerne må støtte opprettelsen av et verneområde i internasjonale farvann i Arktis. Du kan ta del i kampen gjennom å være en av 5,6 millioner som skriver under på www.SaveTheArctic.com, samt dele kampanjen og denne posten med dine venner på Facebook og Twitter. Sammen gjør vi - 74% av verden - en stor forskjell.

Her finner du de internasjonale resultatene av undersøkelsen.

Her finner du de norske resultatene av undersøkelsen.