Mange omtaler 2015 som ”klimaåret”. Den viktigste grunnen er det kommende klimatoppmøtet i Paris i desember. Året har så langt har vært det varmeste året i moderne tid (til tross for dårlig sommer i Norge). Samtidig ser solenergi ut til å få globalt gjennombrudd, og både olje- og kullindustrien sliter verre med både priser, etterspørsel og miljøkrav enn noensinne. Paven har kastet seg tungt inn i klimakampen, og både Kina og USA har presentert spennende (men fullt oppnåelige) klimamål. Det er altså mange gode grunner til at nettopp 2015 kan bli et veldig viktig vendepunkt i klimakampen.

Gjør et klimasmart valg

Også i Norge kan 2015 bli et vendepunkt for klimasaken. Det er to viktige grunner til dette.

Det mest åpenbare vendepunktet her i Norge er effektene av lav oljepris, oljesmellen, som endelig har synliggjort hvor sårbare oljeavhengigheten har gjort oss i Norge – ikke bare gjennom skatteinntekter, men også som kilde til arbeidsplasser.  Vi har vært heldige, som har en kronekurs som faller når oljeprisen går ned, men dette er ikke nok. Norge trenger kraftig omstiling fra oljejobber til klimajobber. Oljepriskrisa kan bli et godt, eller et dårlig vendepunkt for Norge.

Da vi startet kampanjen for 100.000 nye klimajobber med en rekke allierte for noen år siden, så vi på det som et langsiktig prosjekt. Nå er det akutt behovfor å erstatte flest mulig av de nesten 300.000 som jobber i eller rundt oljenæringa. En slik omstilling krever storsatsing, ikke politisk retorikk og småposter på statsbudsjettet. Hittil har ingen av partiene presentert noen skikkelig løsning så vidt vi kan se det, men det er samtidig et positivt tegn at kravene om kunstig åndedrett på en oljenæring som er nødt til å krympe heller ikke er overveldende. Denne omstillingen krever tiltak på alle nivåer, og vil ikke skje på en god måte uten politisk styring, innsats og vilje.

Det andre vendepunktet er enda mer politisk. Mandag 14. september er det valg i Norge. Det er kommune- og fylkesvalg, men også lokale beslutninger har stor effekt på klimaet. Lille Eid kommunes beslutning om fossilfrie pensjoner fikk store konsekvenser og gjorde først at KLP kastet ut kullet, og ble siden en sentral del av kampanjen for å gjøre Oljefondet kullfritt.

Samtidig er kommunevalget partienes måte å ”ta tempen” på velgermassen. Et sterkt klimasignal nå vil understreke for partistrategene at den nye miljøbølgen er reell, og de vil tilpasse politikken til det i årene framover. Tilsvarende motsatt: om ikke nok velgere viser at klima og miljø teller mer enn før, vil de store partiene holde fram som før. Sammen med de andre i Klimavalgalliansen ønsker vi å snu trenden: alle partier må tenke miljø, eller krympe.

Sammen har vi derfor laget åtte konkrete ”klimavettregler” om gode kommunale klimavalg. Disse er allerede sendt alle kommuner, men vi er usikre på om nok politikere har tatt dem på alvor. Miljøvennlige fossilfrie investeringer, god transport- og arealplanlegging og tiltak for omstilling fra olje til klimajobber er helt sentrale klimautfordringer som kan og må adresseres lokalt. I tillegg kan kommunene sørge for energi- og klimavennlige bygg, miljøsertifiserte innkjøp, og politikk for klimavennlig mat og landbruk.

Kommune- og fylkestingsvalget er også avgjørende for en rekke kontroversielle motorveisaker som står på trappene framover. Hvis vi velger politikere som vil løse transportutfordringene med mer vei framfor mer kollektivt, mer sykkel og bedre arealplanlegging, er vi ille rustet for framtiden.

Greenpeace er partipolitisk uavhengig. Vi samarbeider med alle som vil samarbeide, og utfordrer alle som bør utfordres. I Stortingsvalget 2013 utarbeidet vi sammen med resten av klimavalgalliansen en rangering over partienes klimavennlighet. Stort sett endte H-Ap-FrP i bunnen, og de øvrige partiene høyere opp. Situasjonen er stort sett den samme nå, selv om lokale forskjeller mellom partier og konstellasjoner kan være store, og flere partier har tatt flere gode miljøskritt etter at de oppdaget at folk setter miljøsaken høyere nå enn på lenge. Det er vår jobb, sammen, å vise at vi mener alvor med å sette miljøet på topp.

Husk å tenke miljø når du stemmer, selv om det er lokalt, og be alle du kjenner gjøre det samme. Bruk også gjerne vårt online-verktøy (skal være klart 20 august) for å stille spørsmål du mener er viktig til dine mest aktuelle partier før valget. Vi håper også flest mulig deltar på eller lager et klimavalg-arrangement over hele landet lørdag 29 august, og at inspirasjonsboka ”Broen til Framtiden” blir årets julegave på forskudd.

Godt kommunevalg og godt klimaår 2015. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Hva vil ditt parti gjøre for en klimavennlig kommunepolitikk? Spør partiene direkte her! (kommer 20. august)