Dramatisk smelterekord i Arktis - ikke en forretningsmulighet!

 

Oslo, 27.8.2012: Det er nå klart at isrekorden for smelting i Arktis, som ble satt 16. september 2007 og sjokkerte IPCC, Al Gore og en hel verden, nå er slått ned i støvlene. Forskerne er enige om at smeltingen vi har sett i sommer er uten sidestykke i moderne historie, og at endringene i stor grad skyldes menneskelige utslipp av klimagasser. Smeltesesongen er forventet å vare i ytterligere tre uker til før årets minimumsnivå vil bli nådd.

 

Det er ikke bare selve isutbredelsen som er kraftig redusert. I løpet av de siste årene har sjøisen i Arktis også blitt stadig tynnere, og den gamle og tykke skruisen som Nansen måtte kjempe mot på sin strabasiøse ferd har blitt mye, mye sjeldnere.

 

Forskerne som var med Greenpeace-skipet Arctic Sunrise til Framstedet i sommer, påpekte at så mye som tre firedeler av den totale ismassen i Polhavet faktisk har smeltet bort bare i løpet av de siste 30 årene.  Tapet av den tykke flerårsisen gjør isdekket langt mindre stabilt og robust enn det har vært tidligere, og gjør at vi allerede kan ha passert viktige vippepunkter.

 

Det rekordlave isnivået i Polhavet er et kraftig varsko fra naturen om at klimaendringene skjer nå, og at det går raskere enn man har fryktet. Ekstremvær og oppvarming har alvorlige følger mange steder på kloden. Når det blir mindre is i Polhavet vil klimaendringene forsterkes – is reflekterer nesten all sollyset (slik man ser i påskefjellet), mens åpent hav tar opp varmen fra sola. Dermed forsterker issmeltingen problemet.

 

Olja Borten Moe har sagt at han gjerne åpner for oljeboring til 84 grader nord. Vi i Greenpeace mener det er dypt uansvarlig å se den menneskeskapte issmeltingen som en invitasjon til å hente opp enda mer fossil olje og gass. Verden har allerede funnet langt mer enn vi kan forbrenne uten å ødelegge klimaet.

 

Dagens dramatiske smelterekord bør heller leses som et kraftig signal til både politikere, næringsliv, oss i miljøbevegelsen og alle andre om at vi må bli enda flinkere til å gjøre noe for å løse klimakrisen. 30 år med snakk har ikke vært nok. Norge som rikt land i verden må vise at vi kan gå foran som et godt eksempel med kraftfull omlegging til et fornybart og bærekraftig samfunn.

 

Samtidig er det akutt nødvendig å beskytte Polhavet mot andre trusler, nå som den beskyttende isen forsvinner. Greenpeace oppfordrer verdens ledere til å gå sammen om et midlertidig forbud mot ødeleggende fiskeri, petroleumsvirksomhet og shipping i Polhavet, og dedikere dette siste verdenshavet til et beskyttet område for felleskap, fred og forskning. Det er et ambisiøst mål, men både mulig og nødvendig.

 

Truls Gulowsen

 

Bakgrunn om sjøisen http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/2012SeaIceMinimumBriefing.pdf

 

Is og klima hos Realclimate: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2012/08/an-update-on-the-arctic-sea-ice/

 

Smelterekorden i perspektiv – Climate code red http://www.climatecodered.org/2012/08/arctic-sea-ice-melt-record-more-than.html

 

Arctic Sunrise målte flerårsis med forskere fra Cambridge i Framstredet i sommer http://greenpeaceblogs.com/2012/07/13/seeing-arctic-sea-ice-in-3d/

 

Alt henger sammen med alt. Les mer om våre aksjoner mot russisk oljeboring i Arktis http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/Greenpeace-internasjonale-generalsekretar-border-russisk-oljeplattform-i-Arktis1/

 

Arktiskampanjen med snart to millioner støttespillere www.savethearctic.org