Denne kontaineren inneholder 24 døde grindhvaler som vi ikke vet dødsårsaken til.

Fredag ble 24 grindhvaler funnet døde på en strand nord for Borgan i Vikna. Dette er det største  antall hvaler som er funnet døde på samme sted i Norge, i alle fall i moderne tid. Vi forsøkte gjentatte ganger å få myndighetene til å ta ansvar og sørge for at eksperter undersøkte hvalene for å finne årsaken, men uten hell. Norske myndigheter var helt uinteressert i å finne ut om det var sult, sykdom eller f.eks seismikk som var årsaken til massedødsfallet. Det viste seg at Norge ikke har noen form for beredskap klar til å ta på seg en slik undersøkelse for å finne svarene.

Dette syntes vi var helt uakseptabelt. Dagen etter myndighetenes avslag dro jeg til Vikna sammen med hvalekspert Marta Acosta Plata fra The Marine Research and Education Fund for å forsøke å ta prøver av spekk, blod og tenner. Med disse prøvene ønsket vi å utelukke flest mulige dødsårsaker. 

Men det var et trist syn som møtte oss da vi kom frem til Vikna. Alle 24 hvalene var dumpet i en container, og forråtnelsesprosessen var alt kommet langt på vei. Det hele var en grøt av hval. Forholdene gjorde at det ble umulig å ta noen som helst meningsfulle prøver. Hva som blir den videre skjebnen til kadavrene er fremdeles uklart. Mens jeg skriver dette står containeren på avfallsplassen i påvente av at kommunen skal finne en løsning.

Hvalene hadde allerede kommet langt i forråtnelsesprosessen.

Det som er helt tydelig er at norske myndigheter ikke er sitt ansvar bevisst i forhold til sjøpattedyr og beskyttelse av disse. Med den massive industrielle aktiviteten som foregår i norske farvann, ikke minst seismikk, er det på høy tid å finne ut hvordan dette påvirker livet i havet i hele næringskjeden og ikke bare for kommersielle fiskearter. For eksempel har man på New Zealand strenge regler, og tiltak, for hvordan man skal forholde seg til sjøpattedyr i forbindelse med seismikk. I Norge er ikke sjøpattedyr engang nevnt i forbindelse med retningslinjer for seismikk… Og vi hevder vi er best i klassen?

Vi forventer nå at sentrale myndigheter kjenner sin besøkelsestid, og at de nødvendige tiltak blir gjort for å få på plass all den kunnskapen vi kan for å forstå hvordan vår industrielle aktivitet påvirker havet. Dette må inkludere et veterinærteam som kan rykke ut på kort varsel i forbindelse med stranding av hval for å ta prøver så raskt som mulig. Skjer det så har ikke de 24 Grindhvalene i Vikna dødd forgjeves…

Martin Norman, kampanjeleder Greenpeace.

Skriv under for å kreve Arktis beskyttet