Lloyds rapport om risiko i Arktis

Den internasjonale forsikringsgiganten Lloyd’s of London har entret Arktis-arenaen og advarer i ny rapport om betydelig risiko ved operasjoner i Arktis. Rapporten ble lansert i Shippingklubben i Oslo, med Greenpeace som eneste miljøorganisasjon blant forsikringseliten.

Greenpeace er svært fornøyd med at forsikringsselskapene nå deltar i debatten om Arktis, og at de peker på mange av de samme risikofaktorene ved fiske, skipsfart, turisme og oljevirksomhet i Arktis som miljøbevegelsen har gjort i en årrekke. Slik vi ser det, er ikke oljeselskapene i nærheten av å være klare for å operere trygt i arktiske forhold. Manglende teknologi for å kunne rydde opp etter oljesøl i isfylte farvann er bare ett av de uløste problemene. 

Lloyd’s rapport om Arktis bekrefter i stor grad det alle vet; at både skipsfart, oljevirksomhet og fiskeri i arktiske forhold er knyttet til skyhøy risiko, enorme kostnader og stor fare for å ødelegge svært sårbare økosystemer som allerede er under sterkt press fra klimaendringene. Både selskapene og myndighetene i regionen har store uløste utfordringer, og det er mangel på både kunnskap, internasjonale regler og teknologi.

Lloyd’s rapport er skrevet av utredere fra britiske Chatham House og kan lastes ned.

Under presentasjonen av rapporten på Shippingklubben i Oslo, der en betydelig andel av verdens viktigste marine forsikringsselskaper var representert, var det bred enighet om at det er behov for felles regler for både forsikring og drift av både oljevirksomhet, fiskeri og skipsfart i Arktis. Forsikringsaktørene mente Arktisk Råd burde ta ansvar for å etablere et slikt regelverk. Det er et synspunkt vi er enige i, men vi har hittil dessverre ikke sett tegn til at Arktisk Råd vil ta dette viktige ansvaret.

Lloyd’s engasjement i Arktis er blant annet omtalt i britiske The Guardian, Dagens Næringsliv (13.4 s 14-15) og Teknisk Ukeblad.

Det er på tide at oljeindustrien tar signalene og roer seg ned. Shell må utsette sine Alaska-planer. Statoil må konsentrere seg om Nordsjøen og fornybar-revolusjonen.

Se også vår kommentar på engelsk http://www.greenpeace.org.uk/blog/climate/financial-risks-arctic-drilling-20120412