Norske fiskebåter ender opp i Marokko og fisker havet utenfor Vest-Sahara tomt for fisk. 


 

«Norske myndigheter har som klar politikk at vi fraråder næringsvirksomhet og handel med området, og vi oppfordrer norsk næringsliv til å følge dette rådet. [...] Norske bedrifter har da selv et ansvar til å avgjøre hvorvidt aktivitet i dette området er i tråd med det som vi kaller godt samfunnsansvar» 

Dette uttalte Utenriksdepartementet i 2010. Norske myndigheter har i mange år sterkt frarådet norsk næringsvirksomhet og handel med Vest-Sahara, som er okkupert av Marokko.

Likevel ender altså norske fiskebåter opp i Vest-Sahara, hvor de bidrar til overfiske, og utnytter ressursene som tilhører lokalbefolkningen. Det dokumenterer en ny rapport fra oss. Du får dømme selv: er dette «godt samfunnsansvar» fra norsk næringsliv sin side?

Disse dramatiske bildene viser en tidligere norsk fiskebåt, Adrar, som dumpet tusen tonn fisk bare mellom mars og november i år. Dette er miljøkriminalitet – og det er kriminelt overfor det lokale saharawifolket i Vest-Sahara, som blir fratatt egne ressurser. 

Norske myndigheter er opptatt av å hindre overfiske i norske havområder. Nå må de sørge for at fiskebåter som tas ut av den norske fiskeflåten ikke bidrar til overfiske og miljøkriminalitet andre steder. De må sørge for at norske båter ikke bryter folkeretten og stjeler ressursene som tilhører Vest-Sahara og lokalbefolkningen der.

Du kan lese hele rapporten her.

Klikk her for å støtte vårt arbeid for en sunnere fiskeripolitikk!