Bildet av en grønn oljeplatform skal illustrere oljeindustriens forsøk på en mer miljøvennlig profil. Bildet er tatt fra miljøkonferansens egne sider.

Har du fått med deg at oljeindustrien arrangerer miljøkonferanse i Stavanger idag? kanskje ikke. Vi synes konferansen er et blindspor på veien til omstilling til fornybarsamfunnet. Ikke mer enn grønnvasking og tomprat. - derfor inviterer vi dem til heller å delta på en ordentlig miljøkonferansen.

Konferansen Broen til Framtiden arrangeres på fredag på litteraturhuset i Oslo. Her skal vi være ærlige, og diskutere hvordan vi bygger fornybarsamfunnet og hvordan vi kan skape klimajobbene som er absolutt nødvendige.

Annonsene til Miljøkonferansen hvis den hadde hatt en ærlig vinkling.

En studie nylig publisert i prestisjetunge Nature slår fast at all olje og gass i Arktis må bli liggende i bakken skal vi nå verdens klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. En fortsatt tut og kjør holding i norsk oljeindustri, hvor de kryper lenger og lenger nord, men med noe lavere utslipp under produksjonen er derfor kun grønnvasking.

Det er vel og bra med klimatiltak i oljeindustrien, men for å sikre en robust klimapolitikk kommer man ikke utenom at vi må la olje bli liggende i bakken og satse på fornybare næringer fremfor fossil energi.

Hadde det ikke vært flott om også oljeindustrien sa det som det var? “Verden tåler ikke mer kull, olje og gass, derfor skal vi nå omstille bransjen og satse kapital og mennesker inn i fornbyar energi”

Det er så trist å få bekreftet om igjen og om igjen at industrien ikke er innstilt på nettopp forandring. Istedet bruker de krefter på grønnvaskingskonferanser som nettopp denne og gjennom store sponsorprogram som Statoils Morgendagens Helter hvor de prøvder de å få oss til å tro at de er mer fremtidsretta enn det de egentlig er.

Vi trenger klimajobber. Nå!