Denne artikkelen artikkelen ble publisert i Dagsavisen 19.des og nyemeniger samme dag

Ola Borten Moe glemmer noen vesentlige poenger som bør kjøle ned oljeferden nordover:

Ola Borten Moe presterer nok et miljøpolitisk lavmål med sin kronikk i Dagsavisen 1. desember, der han argumenterer for et oljerush mot Nordpolen – som om hans reklamekampanje for canadisk tjæresand ikke var ille nok. Men Borten Moe glemmer noen vesentlige poenger som bør kjøle ned ferden nordover:

1. Rensing: Det finnes ikke teknologier for å rense olje ut av is. Da lastskipet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler forrige vinter, måtte man hente opp is fra sjøen med gravemaskiner og hakke og spade, for siden å se isen smelte på land. Oljeleting uten mulighet til å rydde opp om det skulle skje en ulykke bør være utelukket. Det arktiske miljøet er i tillegg svært sårbart for forurensning, vanskelig tilgjengelig for både personell og utstyr, og mørket og kulden gir egne utfordringer.

 2. Risiko: Borten Moe framstiller det at en må taue vekk isfjell under oljeboring i Arktis som noe spennende og karslig. Denne cowboytankegangen ser helt bort fra at isfjell og drivis utgjør kontinuerlige trusler mot oljevirksomhet i flere deler av Arktis, og utgjør en betydelig tilleggsrisiko. Dersom en utblåsning skjer på slutten av sesongen og isen legger seg før den er stoppet, kan tiltak måtte vente til isen smelter igjen til våren. Deepwater Horizon vil kunne framstå som en bagatell.

3. Økosystem: Arktis er i dramatisk endring på grunn av menneskeskapte klimaendringer, sannsynligvis over kanten for hva dette sårbare økosystemet kan tåle. Det som trengs er forskning og beskyttelse av det nye Polhavet, ikke nye industrielle trusler mot et økosystem som allerede er overbelastet.

4. Klima: Klimakrisen krever handling. En global pris på CO2 som er høy nok til å stabilisere klimaet innen akseptable grenser – slik Borten Moe sier han ønsker – ligger langt unna. I mangel av en slik perfekt løsning må andre tiltak gjennomføres nå. Vi vet at om lag to tredeler av verdens ­­gjenværende fossile ressurser ikke kan utvinnes om vi skal nå klimamålene. Tjæresand og eventuell arktisk olje bør være blant de første kandidatene.