IEAs analyse av verdens energisituasjon

Det internasjonale Energibyrået IEA har nok en gang presentert sin analyse av verdens energisituasjon, World Energy Outlook 2012. Utsiktene er mørke, men ikke håpløse.

Byrået understreker at mulighetene til å oppnå et togradersmål blir vanskeligere og dyrere for hvert år som går uten reelle klimakutt. I tillegg er byrået tydelige på at hvis man ikke tar nødvendige grep for å redusere globale utslipp innen 2017 vil toget sannsynligvis være gått; verden vil ikke lenger være i stand til å nå togradersmålet. Dette er en viktig understreking av klimaproblemets ugjenkallelige fysikk som blant annet professor Helge Drange har formulert så godt i sitt svar til Statoil.

Og hva gjør Norge? Vi åpner for leting etter olje i Arktis og ved Jan Mayen, og vi tillater vårt eget oljeselskap Statoil å lete i isen i Polhavet og bruke milliarder på å utvinne tjæresand i Canada. Dette er stikk i strid med all fornuft om man ønsker å begrense global oppvarming.

Verden har allerede funnet mye mer fossilt brennstoff enn vi planeten tåler at vi brenner. Det konservative anslaget til IEA er at 2/3 må forbli i bakken. Andre hevder at vi har funnet fem ganger så mye fossile ressurser verden kan brenne. Det er uansett dårlige nyheter for oljenasjonen Norge, selv om det er riktig at det ideelt sett er kull som burde ut av systemet først. Men det er for mye av alt. Også norske ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ta klimaet på alvor.

Verden har fortsatt langt flere atomvåpen enn vi trenger til å ødelegge kloden flere ganger. Nyheten er at vi også har mer fossile brensler. Fossilindustrien skaper det nye masseødeleggelsesvåpenet. Den må stoppes.

Men som sagt er utsiktene mørke, ikke håpløse. Vi kan fremdeles ta grep for å sikre kommende generasjoner en bærekraftig planet, men da må det sterkere lut til enn å bruke noen oljemilliarder til å bevare regnskog i andre land.

Olje, kull og gass må bli i bakken. Vi må omstille oss til en svært energieffektiv verden der det brukes fornybar energi. En slik verden har andre vinnere og andre tapere enn den fossile framtiden. Fornybar energi vokser svært raskt. Det kan gå raskere, med politisk vilje og brems på oljeselskapene.

Heldigvis satser mange andre land kraftig og seriøst på ny fornybar energi. DErsom Statoil og Norge fortsatt satser sine oljepenger på en 6-graders verden med fortsatt økt etterspørsel etter fossil energi i framtiden, er det heldigvis fare for at vi kan bli lurt. Om politikerne mener alvor med to gradersmålet kan det være klokt å satse på å nå det.