Iskanten er en av disse begrepene som ikke forklarer seg selv for meg, og jeg regner med at det samme gjelder for mange av dere. At det har med is å gjøre er ganske opplagt, men hva er det som gjør iskanten så viktig? Og hva er det egentlig som skjer med den som er farlig?

A polar bear walking along the edge of 'the ice bridge' in the Robeson channel, at 82.4 North, near the border between Greenland and Canada. This is the Southernmost extent of the summer sea ice which usually extends much further south into the Nares Strait, it has receded dramatically in recent years. Greenpeace are in Greenland for a 3 month expedtion using their icebreaking ship the Arctic Sunrise. Taking leading climate scientists and observers to the Arctic to send a message to world leaders in the lead up to the Copenhagen summit (C) Nick Cobbing/ Greenpeace.


Iskanten er området hvor isen i Arktis møter det åpne havet, og den er et svært viktig for flere dyre- og fiskearter, blant disse isbjørn, hvalross og flere rødlistede arter. Ettersom temperaturene på jorda stiger, smelter isen og iskanten kryper stadig lenger innover. Det gjør reisen for sjøfugler og dyr stadig lenger. Enkelte fuglearter velger nå å bli igjen langs brefrontene på Svalbard i stedet for å trekke tilbake til Arktis. Isbjørner som ikke orker den lange svømmeturen til matfatet blir igjen på fastlandet og risikerer alvorlig avmagring og død.

Når iskanten flytter seg innover åpnes det opp nye, uutforskede områder med hav. Oljeselskaper, som Statoil, kaster seg nå over disse ekstremt sårbare områdene i Arktis for å finne mer olje. De ønsker altså å utnytte en allerede desperat situasjon de selv har skyld i, til å fortsette med de samme ødeleggende aktivitetene.

Den blå streken på kartet markerer iskanten på sommeren, mens den krakkellerte kanten markerer iskanten på vinteren. De røde prikkene representerer Statoils oljeprosjekter. Oljesultne politikere har tuklet med definisjonen på hvor iskanten er, og gjort det mulig for Statoil å lete etter olje innenfor iskanten.

Et oljesøl ved iskanten vil være en katastrofe av umålbare proposjoner. Avstanden til befolkede områder, isen, mørket og det urolige havet i Arktis gjør det så godt som umulig å rydde opp et oljesøl. Skulle oljen nå iskanten har vi ingen måter å rydde den opp på, og det vil føre til massedød og uopprettelig skade. Soten fra forbrenningen vil også føre til at isen smelter fortere, som igjen gjør at jordas temperaturøkning vil gå raskere.

I Norge er politikerne enige om å ikke bore etter olje ved iskanten, rett og slett fordi vi ikke har noen teknologi som kan rydde opp om olje skulle slippe ut og komme i kontakt med isen. Dessverre har oljesultne politikere tuklet med definisjonen på hvor iskanten er, og gjort det mulig for Statoil å lete etter olje innenfor iskanten. 

Bli med Greenpeace i kampen for å beskytte Arktis og iskanten fra oljeselskapene ved å signére her.

- Ylva -