Shell, som planlegger å bore fem brønner i Chukchi og Beaufort-havet nord for Alaska i sommer, hevder stadig vekk at de har verdens beste teknologi for å rydde opp i eventuelle oljesøl i dette sårbare området.

Shell sin 450 sider lange ”Oil spill Response Plan” kan virke imponerende ved første øyekast, men tåler ikke særlig kritisk gjennomgang. Det viktigste tiltaket er å håpe at ulykker ikke skjer. Med Shell sine 207 oljesøl bare i 2011 er jo det dessverre allerede ganske optimistisk.

Om ulykken skulle være ute er bøtter, kost og spade fortsatt det viktigste tiltaket, bortsett fra at Shell også vil benytte hunder til å finne oljesøl.

For enkelhets skyld har vi derfor laget et sammendrag av Shell sin tiltaksplan i tilfelle oljesøl: 
Shell sin oljesøl-plan for Arktis (450 sider)

Greenpeace kortversjon av Shell sin oljesøl-plan for Arktis (1 side)

Greenpeace kortversjon av Shell sin oljesølplan for Arktis 

Aktivister fra Greenpeace deler i dag ut bøtter, spader og feiekoster til mannskapet om bord på de to finske isbryterne som er innleid for å støtte Shells boreprogram utenfor Alaska. Det virker som om også disse er bekymret over de manglende mulighetene til å håndtere oljesøl i Arktis om ulykken virkelig skulle være ute.

Hvis du heller ikke er veldig imponert over Shells beredskap for å ta vare på Arktis kan du sende dem en mail.