I dag har miljøbevegelsen og finansinstitusjoner gått sammen om et klart råd til de borgerlige: invester oljefondet i fornybar energi!

Greater Sandhill Solar Project i Colorado © Greenpeace / Robert Meyers

 
«Etter FN rapporten er all tvil borte, nå må vi i næringslivet gripe den store muligheten vi har fått.»

Slik begrunner Jens Ulltveit-Moe den anbefalingen som miljøbevegelsen og en rekke finansinstitusjoner gir de borgerlige i dag. Oljefondet er verdens største statlige investor. I dag kan oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) investere i børsnoterte aksjer, obligasjoner og fast eiendom. Oljefondet setter penger i russiske oljeselskaper og britiske handlegater, men får ikke lov til å investere i afrikanske solenergiparker. Det gir verken økonomisk eller miljømessig mening.

I et felles brev til de fire partiene som nå samarbeider om å utgjøre det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering, skriver vi sammen med en allianse av bedrifter og organisasjoner at direkte investeringer i fornybar energi vil være bra både ut fra et rent finansielt perspektiv og av hensyn til bærekraftig utvikling.

Det er ikke første gang et slikt råd er blitt gitt. Norges Bank Investment Management presenterte lignende perspektiver i brev til Finansdepartementet i 2006 og 2010 – men den daværende regjeringen valgte å se bort fra disse faglige rådene. Nå mener vi at en ny regjering har muligheten til å ta fagrådene på alvor og se på saken igjen.

Det er en bred allianse av miljøbevegelse og finansinstitusjoner som står sammen om anbefalingen. Vi håper de borgerlige lytter til rådet, og åpner for at oljefondet kan investere for framtida!