Sjøisen i Polhavet nærmer seg straks årets minimumsnivå, og 2012 vil gå inn i historiebøkene som den hittil laveste isutbredelsen i moderne historie. Rekorden fra 2007 blir slått med over 760.000 kvadratkilometer.
Arctic Sunrise og alle verdens flagg på sjøisen
I tillegg er isen betydelig tynnere. Forskere fra Nansensenteret i Bergen mener 80% av istapet i Arktis skyldes menneskeskapte CO2-utslipp. Isdekket er halvert siden 1980, og volumet er redusert med tre firedeler i samme periode. Utviklingen akselererer. Mange frykter Polhavet kan bli isfritt om sommeren i løpet av et tiår.

Greenpeace har nylig besøkt iskanten nord for Svalbard sammen med isforskere fra NSIDC i USA. Bilder og video finnes her. Fri bruk til nyheter med creditline / 30 slett.

Greenpeace mener det er behov for en internasjonal storsatsing for å beskytte det smeltende Polhavet mot trusler fra klimaendringer, havforsuring og industrialisering, og presenterer i dag saken for et FN-møte i New York.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon