I kveld er det Statoils årlige generalforsamling (AGM), og, takket være Greenpeace, har de en sjanse til å ta et viktig første steg i retning et grønnere, mer bærekraftig selskap.

Å bestemme Statoils fremtid er nesten det samme som å bestemme Norges fremtid. Som 67 prosent statseid selskap har Statoil blitt en veldig integrert del av det norske samfunnet, og er av mange nordmenn oppfattet som motoren bak den norske rikdommen.

Selskapet er kjent for å være ansvarlig og bærekraftig. Likevel er det noen av selskapets prosjekter som ikke passer den beskrivelsen. Blant disse finner vi de kontroversielle tjæresandprosjektene i Canada, hvor Statoil har vært til stede siden 2007, og selskapets økende tilstedeværelse i Arktis, hvor Statoil i dag er det mest aggressive selskapet som det eneste med lisenser i alle Arktiske stater.

To forslag

Greenpeace eier 4 aksjer i Statoil, som gir oss muligheten til å være til stede ved, og stille vedtaksforslag til generalforsamlingen. I år har vi to forslag: det ene er at Statoil følger norsk miljøstandard også utenlands, som betyr at de ikke kan bore i isfylte farvann noe sted i Arktis. Det andre forslaget, stilt sammen med WWF, ber om at Statoil trekker seg ut av kontroversielle tjæresandprosjekt i Canada.

I kveld presenterer vi disse to forslagene, og aksjonærene vil få sin mulighet til å stemme for et grønnere, mer ansvarlig Statoil: NewStatoil.

Økende støtte

Greenpeace og andre miljøorganisasjoner har lenge advart mot de miljømessige risikoene og skadene knyttet til utvinning av kanadisk tjæresand og oljeboring i Arktis. Men, miljøaktivister er ikke lenger de eneste som er skeptiske til Statoils investeringer i disse risikable prosjektene – flere og flere politikere og store investeringsinstitusjoner reiser stemmen mot Statoils ukonvensjonelle prosjekter, og hevder de er for risikable og i en uønsket retning for Statoil.

En rekke rapporter har advart om at investeringer i ukonvensjonelle ressurser som tjæresand og arktisk olje vil være verdiløse om verden når klimamålene. Dette er til stor bekymring for investorene. Store profesjonelle investorer som Boston Common, Storebrand og svenske Folksam er blant de som har uttrykt bekymring. De stemmer alle for vårt forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand.

Hva med den norske stat?
Selv om det norske folk eier 67 prosent av Statoil - som gir politikerne muligheten til å gripe inn - lar myndighetene Statoils eget styre ta avgjørelsen på vegne av det norske folk. «Vi liker det ikke, men vi vil ikke gjøre noe med det» ser ut til å være mantraet.

Likevel ser vi at noe er i gjære i flere partier, sist i Rogaland Arbeiderparti, oljefylket over dem alle. Fylkeslaget vedtok på sitt årsmøte at de ønsker å tvinge Statoil til å trekke seg ut av tjæresand. Hvis det kommer et skifte i Arbeiderpartiet, det største opposisjonspartiet, kunne det bety et parlamentarisk flertall for å instruere Statoil om å peile ut en ny kurs

Et grønnere alternativ

Et økende antall av både eksperter, investorer og politikere anser Statoils ukonvensjonelle investeringer som for risikable. Vi vet allerede at disse investeringene utgjør en gigantisk risiko for klima og miljø gjennom å sette den uberørte Arktiske naturen og områdene i Alberta, Canada, hvor urfolk har bodd i århundrer på spill, og gjennom økte klimagassutslipp.

Dagens forslag på Statoils generalforsamling er en mulighet for aksjonærene til å dytte Statoil i en ny og mer bærekraftig retning. Det finnes et alternativ, og en bedre retning for Statoil - å bli et energiselskap for fremtiden. Jeg håper vi får se NewStatoil, og jeg håper eierne benytter denne muligheten til å ta de første nødvendige skrittene i den retningen.

Bli med å be om et bedre Statoil på www.NewStatoil.com

Martin Norman, kampanjeleder for tjæresand og klima for Greenpeace i Norge.