13. februar 2013

Isbjørnaktivister fra Greenpeace ønsker deltakere på det lukkete oljetoppmøtet Oslo Energy Forum velkommen med krav om å holde seg unna Arktis.

 

Uansett hvor mye Helge Lund skulle ønske det, forsvinner ikke klimaproblemet selv om man låser seg inne på Holmenkollen hotell.

Hvert år samles verdens oljelobby og ledende politikere bak lukkede dører for å diskutere oljeindustriens fremtid. Arenaen er Oslo Energy Forum, som denne uken går av stabelen på Holmenkollen Park Hotell i Oslo. Blant årets gjester er Olje- og energiminister Ola Borten Moe, Statoilsjef Helge Lund, internasjonal toppsjef i Shell Peter Voser.

Dørene er stengt. Hverken fri presse eller organisasjoner har adgang. Sivilsamfunnet gis marginalt innsyn i det som diskuteres fra talerstolen, snakkes om i gangene eller avtales i kaffepauser.

Innenfor Holmenkoll-hotellets intime atmosfære får oljelobbyen fri adgang til folkevalgte beslutningstakere, til de som har makt til å avgjøre om oljenæringens skjebne er i favør av langsiktig klimapolitikk eller kortsiktig profitt. Uten innsyn eller debatt formes en framtidsvisjon som utsetter sårbare områder for oljeboring og slår nye spikre i kista for den nødvendige utfasingen av fossil energi.

Skal vi unngå de verste konsekvensene av klimaproblemet må 2/3 av de allerede oppdagede fossile ressursene bli liggende under bakken. Men når oljemaktens mest sentrale aktører møtes øverst i Holmenkollen denne uken, er det ikke for å finne løsningen på klimaproblemet. Når politikere, investorer og oljeselskap møtes denne uken er det for å snakke om hvor, hvordan og hvor raskt det er mulig å åpne nye områder for boring. Oljegigantene legger ikke skjul på sin iver etter å sette klørne i nye områder i Arktis. Vi kan anta at stikkord som sårbarhet, mangelfull teknologi og fare for ising ikke er en del av samtalen mellom Statoils-sjef Helge Lund og Shell-sjef Peter Voser når de diskuterer forretningsmulighetene i et smeltende Arktis. Og ingen på Oslo Energy Forum kommer til å minne dem på at dette er reelle problemer, som gjør arktisk oljevirksomhet til en stor fare i sårbare havområder.

Derfor er Greenpeace tilstede utenfor møtet hele uka. Vi vil minne oljetoppene på at de har et ansvar for framtida, og for at vi alle må jobbe sammen for å løse klimaprobleme – de forsvinner ikke bare fordi man låser seg inne på et hotell. Vi oppfordrer Oslo Energy Forum til å åpne dørene, slippe fossil-lufta ut og være med å skape en bærekraftig framtid.