Dette er iskanten

Saken er ganske enkel. Først definerte klima og miljøminister Tine Sundtoft iskanten lenger nord enn tidligere slik at oljeminister Tord Lien kunne slippe oljeindustrien til lenger nord enn noen gang før, selv om alle er enige i at olje og is ikke hører sammen. Litt senere samme dag var det nettopp det han gjorde.

Oppklarer det ikke nok? Her er litt mer utfyllende om hva som skjedde:

Tirsdag. Grytidlig på morgenen. Jeg har nettopp kommet ned i resepsjonen på hotellet, smurt noen skiver og skjenket i en kopp te. Åpner datamaskinen for å se over dagens nyhetssaker. Setter skiva i halsen: NTB rapporterer at klima og miljøminister Tine Sundtoft har streket opp iskanten på ny. Den går nå omlag 70 kilometer nord for områdene hvor det kan være aktuelt med petroleumsaktivitet i Barentshavet.

Jeg sender en melding til sjefen: «shit».

Åpner twitter.

Miljø-Norge hyler på twitter, og etterhvert også i media. Greenpeace kaller trekket fra Tine Sundtoft en manipulering av forskning og en underminering av egne fagetater. Også en del andre organisasjoner reagerer.

Jeg twitrer:

Kun én retweet.

Litt senere dukker dette kartet opp på Regjeringen.no.

Det viser hvor Tine Sundtoft ser for seg at iskanten skal gå. Det rutete nettet er områder som Stortinget har åpnet for petroleumsaktivitet, mens den blå streken midt på er hvor Tine Sundtoft mener at iskanten går nå. Dermed ingen konflikt. Så her trengs det litt bakgrunn for å forstå hvorfor dette er kontroversielt. Den grønne streken er ikke relevant.

Det finnes nemlig et kart til. Det ble laget av Norsk Polarinstitutt når de ga innspill til oljeministeren om hvor i Barentshavet han skulle slippe til oljeindustrien. Dette kartet:

Kartet viser maks isutbredelse for hver måned de siste 30 år og er en del av Norsk Polarinstitutt sitt faglige grunnlag for hvor iskanten går. Når de publiserte dette kartet i April i fjor frarådet de samtidig oljeboring i områdene som var i konflikt med iskanten.

Tine Sundtoft har nok brukt dette kartet når hun laget sin egen iskantdefinisjon. Men istedenfor å forholde seg til området hvor det nesten ikke finnes is, altså maks isutbredelse, har hun bestemt at det er området hvor det er 30 prosent mulighet for å finne is som er iskanten.

Lurt trekk av henne, men fortsatt et hopp over fagetatene som har frarådet oljeboring i disse områdene. Ved å flytte iskanten har hun lagt ruta åpen for oljeministeren til å bore så langt nord han vil.

Klokken er 08:25. Jeg twitrer:

Får 7 retweets og 7 stjerner.

Så blir det rolig en lite stund. Jeg har kommet meg til konferansesalen på universitetet i Tromsø. Samantha Smith fra WWF holder konferansens første innlegg som virkelig setter arktisk oljeboring i riktig perspektiv: Uansvarlig.

Mens jeg følger med på konferansen debatterer jeg litt på twitter. En fra Statoil sier at fagkunnskapen kun er verdsatt av miljøbevegelsen når den støtter vår egen sak, med henvisning til at Tine Sundtoft har tegnet opp iskanten på ny. Jeg twitrer tilbake at det ikke stemmer. Det er fortsatt den skriftlige faglige vurderingen til Polarinstituttet som gjelder.

Klokken nærmer seg 09:30. Ny utvikling i saken: Leder i Norsk Polarinstitutt uttaler til NRK.no at det er naturlig at iskanten flytter seg nordover fordi isen smelter. Det er klimaendringer. Erna Solberg sier noe av det samme til Aftenbladet: “Iskanten flyttet seg selv”, sier hun.

Hva? Hvordan kan lederen for Polarinstituttet si dette når hans eget institutt for under ett år siden frarådet oljeboring i disse områdene? Hva kan dette være? Et bestillingsverk? Hvorfor motsier han sin egen etats faglige skriftlige innspill til Regjeringen?

Sukk. Dette ser ikke bra ut.

Klokken slår 12 og vi går til lunsj. Det er nesten tomt for mat. Får en god dæsj potetstappe i stedet.

Stønn. Skittentøysvask fra regjeringa og nå dette utspillet fra Polarinstituttet. Kan dagen blir særlig mye verre nå?

Klokken 13 blir den det.

Oljeminister Tord Lien har reist til oljeindustriens konferanse i Sandefjord og sagt at han vil gi oljeindustrien alt de ønsker seg i Barentshavet. Vi skal nå bore lenger nord og lenger øst enn vi noen har gjort før. Iskanten er ikke lenger et problem, heller ikke de andre innvendingene som er reist i høringsrunden. Absolutt ingen problemer med is, iskant, klimaendringer, fisk, raudåte eller fuglelivet i disse sårbare områdene.

Sukk. Er tilbake i konferansesalen. Ser min kollega sitte og riste oppgitt på hodet litt lenger borte i salen. Han har også fått det med seg.

Greenpeace legger ut et nytt kart vi har laget på Facebook.

 

Det som er i rødt er områdene oljeministeren har delt ut til oljeindustrien i Barentshavet. Det hvite er iskanten slik Polarinstituttet definerte den i sin høringsuttalelse og faglige utredning i fjor, basert på samme datasett som Tine sier hun bruker. Og iskanten til Tine.. ja den ser dere.

Vi sender ut en ny pressemelding hvor vi sier at Regjeringens ja til oljeleting i iskanten trosser klimaet, samarbeidsavtalen og grunnloven. Mange begynner å vitse om #iskanten og hva Tine Sundtoft tror hun kan bestemme på sosiale medier.

Så venter vi. Hva skjer nå? Kommer det enda mer skittentøysvask fra Regjeringen eller har de fått ut nok for idag?

Sukk. For en deprimerende dag.

Heldigvis holder ikke Regjeringens påstand om at det kun er isen som smelter veldig lenge.  

Lederen i Polarinstituttet presiserer til NTB at de fortsatt står bak høringsuttalelsen som de leverte i April i fjor, nemlig at de fraråder oljevirksomhet i områdene som er i konflikt med iskanten. Det omfatter flere av områdene oljeministeren nettopp har delt ut til oljeindustrien. Tine sin iskantdefinisjon som er områder hvor det er 30 prosent sjanse til å støte på is i april, er politisk bestemt. Ikke faglig begrunnet, presiserer Jan-Gunnar Winther.

Lettelsens sukk.

Fagkunnskapen var på vår side likevel. Som vi visste. Statoil, Sundtoft, Tord Lien, Erna. De har bare kludret med definisjonen så det skal se ut som om de kan bore etter olje lenger nord. Ok, det kan vi jobbe med. Tines iskantdefinisjon skal tross alt behandles i Stortinget i løpet av våren og Venstre har allerede sagt at de ikke godtar ministerens definisjon. Iskanten går lenger sør.

Yes.

Om føre-var prinsippet vinner gjennom i Stortinget må flere av områdene oljeministeren har delt ut til industrien måtte trekkes tilbake fordi iskanten vil krype tilbake sørover forbi Bjørnøya. Takk for det.

Jeg twitrer:

Så nå er det bare å vente på neste runde i denne saken. Arbeiderpartiet sier de ikke har konkludert med hva de vil stemme. Så nå får vi se hvor miljøvennnlige de har blitt, eller ikke.