Smeltende pakkis i juni, starten på den arktiske sommeren.

Greenpeace stiller i dag sammen med en rekke andre organisasjoner i Stortingets høring om Nordområdemeldingen, som Jonas Gahr Støre la fram i november.
 
I vårt innspill legger vi særlig vekt på de akutte miljøutfordringene i Nordishavet, ettersom klimaendringer og press for økt industriell aktivitet er i ferd med å endre området radikalt.  

Etter Greenpeace sin mening er tidligere tiders institusjoner ikke lenger tilstrekkelige til å håndtere utfordringene i Polhavet. Vi mener en mulighet er å oppgradere Arktisk Råd kraftig, både med hensyn til mandat og deltakelse, for å kunne møte utfordringene fra klima, økt fiskeriaktivitet, oljeinteresser, skipsfart og biologisk mangfold.

Vi påpeker også at Norges suverenitet i Svalbards ”fiskerivernsone” er omstridt, og oppfordrer Stortinget til å opprette Vernesonen som et internasjonalt arktisk verneområde, hvor alle aktører skal behandles likt, men hvor all aktivitet er forbeholdt forskning og ikke-kommersiell utnytting.

Les hele innspillet her