Hvis det var opp til FN ville oljeressursene i Arktis for alltid blitt liggende i havet.

Da FNs årlige miljøprogram for 2013 ble presentert i går, var det med en klar beskjed fra lederen, Achim Steiner:

– Issmeltingen i Arktis har utløst et kappløp om nøyaktig de samme fossile ressursene som førte til smeltingen i utgangspunktet, sa han.

Steiner sier altså rett ut rett ut at utvinning og bruk av olje og gass har vært en viktig bidragsyter til et Arktis med stadig mindre is. Det er få som i dag motsier at menneskeskapte klimaendringer er årsaken til den rekordraske issmeltingen som skjer i Arktis. Derimot er det noen aktører som har svært foruroligende ideer om hva denne issmeltingen burde føre til. Når vi vet at utslipp fra oljeindustrien er en av hovedårsakene til klimaproblemet, burde det være en naturlig konklusjon å gradvis redusere det globale utvinningstempoet. Men all logikk er satt til side hos verdens oljeselskaper når de omtaler Arktis. For dem er klimaproblemet en forretningsmulighet: En anledning til å utvinne enda mer olje og gass, til å produsere enda mer klimaforurensing. I det arktiske oljetoget er Norge intet unntak. Våre politikere sitter stille på sidelinjen mens Statoil kaster blikket stadig lengre nord.  

Med Statoil i spissen er Norge en av de mest aggressive aktørene i Arktis. Vårt statseide selskap er det eneste i verden som har planer for oljevirksomhet i samtlige arktiske havområder. Samtidig som Statoil utvider oljeeventyret inn i andre lands isfylte farvann, etterlyser FN nasjoner som forvalter Arktis på en forsvarlig måte:

– Rushet etter å utnytte disse store ubenyttede reservene har konsekvenser som bør tenkes nøye gjennom av nasjoner over hele verden – gitt de globale virkningene og utfordringene vi står overfor, sa Steiner.

Norge vil gjerne ha rollen som den forsvarlige forvalter. Jens og co liker å stå fra som ansvarlige, som gjennomtenkte, som de som vet best og tar størst hensyn. Hvis vi skal ha troverdighet i å være en internasjonal klimapådriver, må det å stoppe Statoil-seilasen mot nord være på toppen av to-do-lista.

Bare spør FN.