Oljedirektoratet har i dag presentert sine anslag for olje- og gassressurser i Barentshavet Sørøst. Fossilindustrien kan feire, men det er ingen grunn til å forhaste åpning eller utbygging i disse sårbare, utilgjengelige og delvis isfylte farvannene. Om Norge skal bli kvitt oljeavhengigheten og klare omstillingen til bærekraftig industri, er dette svært viktige områder å ikke bore i.

Oljedirektoratet indikerer at det kan være betydelige mengder gass og noe olje i norsk del av den tidligere gråsonen mot Russland. Oljedirektoratet mener faktisk at dette området inneholder en god del mer fossiler enn de ”håper” det er i hele Lofoten, Vesterålen og Senja.

Seismikkresultatene var ikke med i Konsekvensutredningen etter Petroleumsloven for disse områdene, som ligger til grunn for åpningsprosessen. Dette gjorde blant annet at modellerte utslippunkter ikke var basert på faktisk funnsannsynlighet.  Dette bør dermed gjøres på nytt.

Konsekvensutredningen og flere høringsuttalelser påpeker også at deler av området er isfylt farvann, der man ikke vil kunne rydde opp olje i tilfelle av et oljesøl, samt at avstandene er svært store slik at også andre sikkerhetsutfordringer blir dramatisk større enn i andre områder.

Isfylt farvann har hittil ikke blitt åpnet for petroleumsvirksomhet i Norge. Slik bør det forbli. Vi ser heller ingen hast med å åpne nye områder på norsk sokkel verken av hensyn til økonomi, arbeidsplasser eller klima, og understreker at enhver ny fossil ressurs som blir funnet representerer fossilt karbon som ikke kan brennes innen togradersmålet.

Også Klima- og Forurensningsdirektoratet advarte mot åpning av Sørøst-Barentshavet og Jan Mayen.  Miljøbevegelsens felles høringsuttalelse til konsekvensutredningen av Sørøst-Barentshavet og Jan Mayen kan leses her.

 

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904