Natt til lørdag norsk tid annonserte USAs president Barack Obama at de to neste konsesjonsrundene for nye lisesenser til oljeleting i Arktis avlyses. 

Dette er en viktig seier for Greenpeace og alle andre som har jobbet med å stanse oljeleting i Arktis! Offisielt er grunnlaget for snuoperasjonen høye kostnader og lav oljepris, men oljeselskapet Shell har tidligere innrømmet at de har blitt overrasket over den store folkelige motstanden mot prosjektene deres.

I hele år har Greenpeace aksjonert mot Shell og den arktiske oljeriggen "Polar Pioneer". På vei over Stillehavet, da den lå til kai i Seattle og da riggen var på vei nordover langs den kanadiske kysten.

Først avlyste altså Shell alle sine planer i Arktis, og nå avlyser også den amerikanske regjeringen nye forsøk på å få til det Shell ønsket. Det står i sterk kontrast til stemningen her hjemme, hvor både regjeringen og oljeselskapene har hastverk med å få åpnet mest mulig av Barentshavet for oljeboring.

Det som nå skjer i USA burde få Statoil og oljeminister Tord Lien til å tenke seg godt om før de prøver å tvinge gjennom 23. konsesjonsrunde. Fra et miljøperspektiv vet vi at all oljen i Arktis og Baretnshavet må ligge i fred dersom vi skal unngå katastrofale klimakonsekvenser. Fra et økonomisk perspektiv vet vi at  når oljeselskaper leter etter olje på norsk sokkel så betaler skattebetalerne 78 prosent av utgiftene. Dette gjelder selv om selskapene borer i områder som er langt fra lønnsomme med dagens oljepris.

Selv helt sør i Barentshavet hvor Goliat-prosjektet gjør sine siste forbereder før produksjonsstart klarer ikke bransjen å gjøre store funn i Arktis lønnsomme. Hele prosjektet har vært preget av store kostnadsoverskridelser og forsinkelser, selv om det ligger nært land og uten iskantproblematikken som finnes lenger nord Barentshavet. Obamas nei til mer ulønnsom oljeleting i Alaska burde være det siste argumentet i en lang rekke som får Norge til å skrinlegge 23. konsesjonsrunde.