Ski VM maskot på greenpeace snøbrett

Vi elsker snø og vintersport og ønsker å bevare den muligheten også for neste generasjon. Vi er derfor glade for å være med på Snowboard-VM i Oslo, og veldig glade for å se hvor høy miljøprofilen er på dette arrangementet. Ingen tvil om at ungdom bryr seg, både om snø og klima.

Verden har allerede funnet mer olje kull og gass enn vi noensinne kan forbrenne uten å ødelegge klimaet. Likevel leter oljeindustrien etter mer. De leter i sårbare områder som Arktis, der det vil være umulig å rydde opp etter en ulykke. Og de leter i Canadas dype skoger, der det finnes sterkt forurensende tjæresand.

Begge deler er galskap som bare kan sammenliknes med det narkomane gjør når de setter sprøyta i leggen fordi armene ikke lengre kan brukes.

Bensin fra tjæresand er langt mer klimaforurensende enn bensin fra ”vanlig” olje, fordi den må kokes ut av sand og jord. I USA og EU jobber vi for at tjæresanden ikke skal kunne bli solgt. I Canada støtter vi urfolkenes kamp mot å miste stadig nye landområder til industri og forurensing. I Norge krever at regjeringen bruker eiermaktas og trekker Statoil ut av tjæresand. 


Les mer om tjæresand og støtt Statoil ut av tjæresand her http://www.greenpeace.org/norway/no/kampanjer/klima/tjaresand/ 

Arktis smelter på grunn av våre CO2-utslipp. Der resten av oss ser et alvorlig varsel om en klode i ubalanse, ser oljeindustrien en ny forretningsmulighet. Kampen om å utvinne olje og gass som kan befinne seg under Nordishavet er i gang, uten hensyn til verken klimabudsjett, områdenes sårbarhet eller at det ikke finnes teknologier for å rense olje ut av is når noe går galt.

I Greenpeace jobber vi så godt vi kan for å holde Arktis oljefritt og få isen tilbake. 

Les mer om truslene mot Arktis her, og si din mening til Statoil, Shell og de andre selskapene som presser på i nord http://www.greenpeace.org/norway/no/kampanjer/Arktis/