Denne saken er også på trykk i Dagens Næringsliv 22.12.2011

Petroleumsprofessor Petter Osmundsen påstår i DN 19. desember at SSBs Knut Einar Rosendahl ikke kan ha rett i at redusert norsk oljeutvinning vil kunne gi reduserte globale klimagassutslipp.

Rosendahl forklarte allerede i DN godt hva Osmundsen hadde misforstått. I tillegg vil jeg minne om at all norsk olje heller ikke er like ren eller like lønnsom, at det finnes store muligheter for sparing i drivstoffsektoren og at eksempelets makt også er makt.

Professor Osmundsens sluttpoeng om at man i et klimaperspektiv bør prioritere utvinning av de minst klimaskadelige fossile brenslene framfor de som er enda verre, er likevel interessant.

Vi antar derfor at Osmundsen er enig med oss i at for eksempel tungolje fra Canadas tjæresand, der Statoil for tiden er involvert, tilhører kategorien som verden bør vente med å utvinne. Og at det samme bør gjelde marginale eller arktiske oljefelt der det kreves skattelette for å få opp mulig olje, og åpning av nye kullgruver på Svalbard.

Hvordan foreslår Osmundsen at Norge som eier, politisk aktør og reguleringsmyndighet bør agere for å bidra til en slik prioritering?

Les også tidligere innlegg:
hold Moe unna arktis
Statoil i kanadisk-amerikansk lobby mot klimalov

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge