Greenpeace har i dag lansert to rapporter, som begge slår store sprekker i det svenske selvbildet som en sikker atomkraftnasjon.

I den ene rapporten (”Stress test, critical review of Sweden”) gjennomgår den uavhengige atomkraftkonsulenten Oda Becker resultatene fra de statlige svenske stresstestene som er blitt gjennomført etter EU-krav i etterkant av Fukushima-ulykken. Konklusjonen er at de svenske atomkraftverkene ikke er sikre. Dette er til tross for at testen ignorerte vesentlige sikkerhetselementer som alder, sikkerhetskultur og flykrasj. Med disse svakhetene i tillegg, argumenterer sikkerhetskonsulenten for at samtlige svenske atomkraftverk bør stenges med umiddelbar effekt.

De andre rapporten, ”Risikabla Reaktorer” oppsummerer samtlige alvorlige brudd på sikkerhetsreglene ved Sveriges 3 atomkraftverk (Ringhals, Forsmark og Oskarshamn). Oversikten viser tydelig at det ikke bare er hendelige uhell som gjør at atomavfall forsvinner, sprengstoff blir liggende eller støvsugere blir glemt inne i reaktorene. Det er svikt både i sikkerhetskulturen og i de grunnleggende sikkerhetssystemene.

Tsjernobyl lå tusenvis av kilometer fra Norge. Fra atomkraftverket Ringhals utenfor Gøteborg er det bare 20 mil over Oslofjorden, og både Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold ligger i nedfallsfeltet. Strålevernet har ikke engang laget egne risikovurderinger. Er Sveriges aldrende atomkraftverk, som de bestemte å fase ut i 1980, verdt risken?

Les mer hos våre atomkraft-naboer og krev at Sverige stenger atomkraften www.greenpeace.se

Rapporter:

”Risikabla Reaktorer”

”Stress test, critical review of Sweden”

Du kan lese mere om saken på VG og Dagbladet