Oslo, 19.12.2011: Canada har sagt opp sine forpliktelser under Kyotoprotokollen på grunn av tjæresanden. Dermed faller de siste argumentene mot å trekke Statoil ut av denne virksomheten. Samtidig viser nye avsløringer at Statoil støttet lobbykampanjer mot Obamas klimalov i USA, for å beskytte selskapets tjæresand. Dette er stikk motsatt av selskapets offentlige klimaretorikk.

Før helga avslørte den kanadiske journalisten Geoff Dembicki i The Tyee i samarbeid med Salon.com hvordan myndighetene i Alberta i et herlig samrøre med tjæresandindustrien har drevet en skremmende effektiv kampanje mot amerikanske klimatiltak siden 2009. Alarmklokkene gikk da hele 11 amerikanske guvernører skrev under en erklæring om å innføre lav-karbon standarder på drivstoff, tilsvarende de California vedtok i 2007 og EU forsøker å gjøre nå. Les hele artikkelen her

Ved å benytte seg av den kanadiske Freedom of Information Act har Dembicki fått tilgang til mer enn 300 e-poster fra myndighetene i Alberta. Epostene viser i detalj hvordan kanadiske myndigheter og profesjonelle olje-lobbyister planla å stoppe bølgen av klimatiltak som kom fra California og spredte seg østover i USA, med støtte fra Obama. Dette var klimatiltak som ville gjøre det vanskelig for Canada å bli den energisupermakten de drømmer om gjennom storstilt eksport av tjæresand. (Se utdrag av e-postene her.)

Tjæresandlobbyistenes arbeid førte fram. Obamas klimalover ble underminert, og han ble tvunget til å delta både i København og Durban uten verktøy for å redusere USA sine utslipp. Dette var en viktig grunn til at verden fortsatt står uten effektive internasjonale klimaavtaler. At Canada siden har trukket seg fra sine inngåtte folkerettslige forpliktelser gjør ikke saken bedre

Statoils rolle i dette spillet er blant annet som medlem av Consumer Energy Alliance. CEA fremstår lokalt som en grasrotbevegelse som er bekymret for høye energipriser, men det er veldig lite grasrot i bevegelsen. I tillegg til Statoil er BP, Chevron, ExxonMobil og Shell medlemmer av nettverket, og det er disse som legger strategiene. (se lista her) CEA var i følge epost-innsynet et vesentlig element i kampanjen for å stoppe de amerikanske drivstoffkvalitetslovene,

Statoil viser tydelig gjennom medlemskapet i dette lobbynettverket og innsatsen for å sikre markedsadgang for forurensende tjæresamnd-olje til USA at det er veldig langt mellom ord og handling når det gjelder klima. Den ene dagen snakker de varm om nødvendigheten av globale klimatiltak, der USA er et nøkkelland; men når det truer egne kommersielle interesser bidrar de til at nødvendige klimatiltak ikke blir gjennomført.

Det må være ganske pinlig for statsminister Jens Stoltenberg at hans eget oljeselskap bidrar til at Norges politiske ønsker om klimalovgivning i USA og resten av verden ikke lar seg gjennomføre. Greenpeace krever igjen at Norge må ta tydeligere ansvar som eiere av Statoil, og legge tydelige klima- og miljøføringer for selskapet.

Saken ble omtalt i Søndagsavisa på NRK P2 18.desember. Både KrF og Ap sine representanter i studio reagerte kraftig på opplysningene om Statoils lobbyarbeid. Statoil har hittil ikke benektet verken medlemskapet i CEA eller lobbyinnsatsen mot USAs klimlover. I studio hevdet de ikke å kjenne til verken lobbyarbeidet eller de kanadiske avsløringene. Dagens Næringsliv har tidligere avslørt at Statoil er medlem av lobbyorganisasjonen API, som også arbeider mot klimatiltak. Den gangen var unnskyldningen at API også er en bransjeorganisasjon overfor myndighetene i USA. Slik status har CEA ikke, de er en aggressiv lobbyorganisasjon.