Tirsdag 15. mai holder eierne i Statoil sin årlige Generalforsamling, fra kl 17 på Rica Forum i Stavanger. Greenpeace og WWF skal igjen presentere vårt forslag om at Statoil skal trekke seg ut av den sterkt forurensende og omstridte tjæresandutvinningen i Canada.

Vi forventer at en rekke private og institusjonelle investorer også i år vil støtte vårt forslag om å bruke eiermakt for å gjøre Statoil mindre miljøfiendtlig, selv om også flere av våre tidligere støttespillere har fått nok av Statoils oppførsel og solgt seg ut av selskapet siden i fjor. I 2011 var det aksjeverdier for mer enn 6 milliarder kroner som stemte imot styrets forslag om tjæresand. Dette burde leses som et betydelig opprør fra de ikke-statlige eierne i Statoil.

Likevel er det Staten, og i dette tilfellet Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, som sitter med nøkkelen. Staten har 67 prosent av aksjene i Statoil og er dermed de som sitter på den reelle eiermakten i Statoil. Men det krever at Stoltenberg virkelig vil gjøre en forskjell i klimapolitikken, og at han tør å benytte stemmeretten.

Statoils styre hevder nemlig nok en gang at spørsmålet om Statoils tjæresand ikke er en sak for eierne, enten det er Staten eller andre aksjonærer. Styret skriver blant annet at ”I samsvar med prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse og en effektiv rolledeling med generalforsamlingen er det styrets syn at beslutninger om enkeltaktiviteter i Statoils forretningsmessige portefølje tilligger styret. På dette grunnlag anbefaler styret at aksjonærene stemmer mot forslaget som er fremsatt under sak 7”. Les hele styret arrogante og feilaktige svar på vårt forslag om å trekke Statoil ut av tjæresand.

Statoils styre påstår altså nok en gang at Statoils strategiske feilsatsing på Canadisk tjæresand, som selskapet selv omtaler som en langsiktig strategi, som en ”enkeltaktivitet”, hvor de dermed kan avvise ”innblanding” fra eierne.  Vi kan håpe på at selskapets politiske eiere blir like provosert over kravet om ikke-innblanding som oss.

Vi skal hvertfall gjøre vårt, og kommer til å stille opp med gode argumenter og solide rådgivere på Statoils Generalforsamling 15. mai. Det er allerede mange som har gitt oss sin stemme. Du kan gjøre det her. 

PS: Styrets argumentasjon er også full av andre feil. Det er feil at Statoil er ”industriledende” i Canada. De glemmer at selskapet ligger i konflikt med en rekke urfolksgrupper. Det er stor forskjell på å ha ”ambisjoner” om utslippskutt, og å klare å kutte utslippene. Generalforsamlingen har tidligere vedtatt at Statoil skal satse på fornybar energi. Her skjer det lite. Generalforsamlingen har aldri vedtatt at Statoil skal satse på ukonvensjonelle oljeressurser som tjæresand. Her skjer det mye. Hvor lenge skal Statoil få styre seg selv etter eget forgodtbefinnende?