Statoil har i dag klaget NRK inn for PFU basert på at NRK har brukt bilder av åpen gruvevirksomhet i forbindelse med Statoils tjæresandutvinning.

Oppgraderingsannlegg for tjæresand

Utvinning av tjæresand i Canada foregår på to måter, åpne gruver eller ved injeksjon av damp. Hele industrien bruker deler av den samme infrastrukturen og anleggene for oppgradering og transport, så Statoil kan ikke distansere seg fra resten av tjæresandindustrien.

Dampinjeksjon, metoden som Statoil bruker, er i tillegg enda mer energikrevende og fragmenterer mye større skogområder enn åpne gruver. Denne metoden er ikke mer miljøvennlig enn åpne gruver, slik Statoil antyder.

Fragmentert skog som følge av Statoils dampinjeksjonsteknikk.

Vi ønsker Statoil hjertelig velkommen til en diskusjon basert på fakta; så langt har Statoil stort sett bare bidratt med tåkelegging om tjæresandvirksomheten.