Statoils nye samarbeidsavtale med russiske Rosneft forsterker inntrykket av Statoil - med Norge på slep - som en av de mest aggressive aktørene for oljeboring i klodens mest sårbare arktiske områder.

Norge har av gode grunner ikke åpnet for petroleumsvirksomhet i noen islagte områder: Det finnes ikke teknologi for å håndtere oljesøl i is, miljøet er svært sårbart for forurensning, og områdene er svært vanskelig tilgjengelige. Det er svært skuffende at Norges oljeselskap Statoil nå med politisk velsignelse vil gå over denne grensen andre steder i Arktis.

Med denne aggressive Arktis-satsingen graver Statoil seg stadig dypere ned i det fossile veddemålet mot en ansvarlig klimapolitikk. Et togradersmål vil gjøre dyr olje fra Arktis ulønnsom og unødvendig. Statoil satser alt på at dette ikke vil gå.

Områdene som Statoil nå skal inn i er dekket av sjøis i 6 måneder eller mer, og preges av mørke, tåke, ising og mye dårlig vær. Perseevsky-feltet ligger langt nord for Shtokman-feltet, helt nord i Barentshavet på høyde med Svalbard. Selv om Okhotsk-havet ligger sør for Polarsirkelen, var det her det russiske boreskipet Kolskaya kantret i desember, på grunn av ising og dårlig vær. 53 mennesker mistet livet.

Interessant nok er all den arktiske sjøisen usynlig på kartene som Statoil har formidlet til media i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Statoils kart over Arktis med inntegnet sjøis

Avtalen mellom Statoil og Rosneft ser for øvrig ut til å være bygget over samme lest som avtalen Rosneft gjorde med Exxon og ENI i april i år - bortsett fra at Statoil vil delta i enda mer arktiske og utfordrende områder enn det de andre aksepterte. I alle tilfellene er det den vestlige partneren (33%) som skal betale kostnader ved seismikk og leteboring, mens Rosneft (66%) som den russiske partneren skal bestemme prosessen og hente ut mesteparten av gevinsten om det blir lønnsomme utbygginger.

Mye tyder på at dette aggressive veddemålet mot en forsvarlig forvaltning av Arktis og mot en effektiv klimapolitikk, er inngått av Statoil med støtte fra sentrale krefter i Arbeiderpartiet. Det er på tide med en åpen debatt om hva vi vil med Statoil og hva dette selskapet skal være et verktøy for å oppnå: mer klimaødeleggelser eller mindre? Statoils interesser er ikke nødvendigvis Norges interesser.

Greenpeace aksjonerer mot en isbryter på vei til Arktis for å bistå Shell med prøveboringer sommeren 2012

Mer om Arktis.