Mens politikere landet over er opptatt med lokalvalget, er Regjeringen i ferd med å åpne for enda mer oljeboring i Arktis.
De vil, gjennom 23. konsesjonsrunde dele ut nye områder til oljeindustrien, lengre nord og lengre øst enn noen gang før. Om de gjør det, kommer vi, sammen med mange andre, til å stevne dem for retten for brudd på grunnlovens miljøparagraf, §112.

Bildet fra prostesten mot Statoils prøveboring utenfor Bjørnøya i 2014.

Politikerne har selv definert sitt eget spillerom gjennom Grunnloven. Når regjeringen vil
åpne for oljeboring i Arktis i strid med miljøparagrafen må det få konsekvsener, på samme måte som når justisminister Anders Anundsen bryter Grunnloven for å sende ut asylbarn.
Derfor forbereder vi, sammen med en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner et grunnlovssøksmål mot regjeringen. Dagsavisen har allerede slått slått stort opp at kulturnorge støtter søksmålet, en rekke andre aktører har signert inkluder jusprofessor Beate Sjåfell og høyesterettsadvokat Cato Schøitz, og nå åpner vi for at også alle andre som støtter søksmålet kan signere oppropet til regjeringen.
Det kan du gjøre på 112aksjonen.no som initativet lanserer idag. 

PS: 
Vi inviterer også på seminar om grunnloven og Arktis på universitet i Oslo 30. september. Påmelding og program her. (LINK: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/seminarer-og-konferanser/grunnlovsseminar-30.9.15/index.html )