Prirazlomnaya i Barentshavet

Jeg var ombord på vårt skip Arctic Sunrise i forige uke, da modige aktivister stoppet arbeidet på Gazproms oljeplatform Prirazlomnaya – den første permanente oljeplatformen som skal plasseres i Barentshavet i Arktis. Etter at vi hadde vært der i fire dager og for alvor hadde forstyrret deres operasjoner, blir jeg kaldt vekk fra min observasjonspost av en stemme i radioen, samtidig som et av boreplatformens hjelpefartøyer retter sine vannkanoner mot aktivistene som henger på siden av platformen.

Det er overstyrmannen på Prirazlomnaya, som - tydelig stresset - roper oss opp. "Hvorfor fortsetter dere med aksjonene her? Vi kan ikke ta avgjørelsen om å stoppe arbeidet! De beslutningene tas i Moskva. Hvorfor kan dere ikke dra dit istedenfor?".

Så i dag fulgte vi hans råd. I morges, da ledelsen av Gazprom ankom arbeidet i sine dyre svarte mercedeser, fikk de seg en overraskelse. Inngangen til Gazproms hovedkvarter var avsperret av aktivister fra fem land og en flokk isbjørner, "fordrevet" fra sitt hjemland av oljeindustrien.

Isbjørner og aktivister sperrer inngangen til Gazproms hovedkvarter i Moskva

Samtidig ble Gazproms hovedkvarter i Berlin – det viktigste fotfestet virksomheten har klart å etablere utenfor Russland – også sperret. Her var det et tre meter høyt oljeboretårn, som lakk sort "olje" utover isen som blokkerte inngangen.

Gazprom og de andre oljeselskapene, som utnytter seg av issmeltingen i Arktis som de selv har forårsaket, skal ikke få gjøre det utenfor offentlighetens søkelys. Deres forbrytelser mot klimaet, miljøet og naturen skal eksponeres, protestene vil fortsette og kommer bare til å vokse. Til havs, på isen, på boreriggene og ja, ved hovedkvarterene til selskapene.

Til overstyrmannen på Prirazlomnaya: Takk for det gode tipset!

Skriv under for å beskytte Arktis på www.savethearctic.org