Går du nesten i koma når du hører ordet tjæresand? Jeg også, men det viser seg at det ikke er så vanskelig som det høres ut.

Tjæresand er egentlig bare eldgammel, sur olje som har trukket inn i grunnen og blandet seg med grus og sand. Prosessen som kreves for å hente ut tjæresand er mye mer omfattende enn ved vanlig olje, og dette fører naturligvis til enda høyere CO2-utslipp.

I tillegg til å kvele oss sakte med all karbondioksiden sin, så hugges det ned skoger over en lav sko og dyr og mennesker blir drevet fra hjemmene sine.Tjæresand forurenser også drikkevannet, og forekomsten av kreft blant urbefolkninger i tjæresandområder har økt dramatisk etter at oljeselskapene har drevet utvinning der.

Heldigvis jobber Greenpeace utrettelig med å få stanset denne helt unødvendige og klimafiendtlige måten å hente ut energi på, og for et par uker siden kom en viktig seier. Statoil bestemte seg for å trekke seg ut av tjæresand i Canada i minst tre år.

Så for å oppsummere: tjæresand er en veldig dårlig idé! Hvis du er enig, og du syns seieren vår mot Statoil fortjener en premie, da skal du skal gå inn her og bli med i Greenpeace-felleskapet.

- Ylva -