- Vi opplever at det er stor interesse og glede over at vi skal utvikle petroleumsressursene. Vi har også positive erfaringer med lokalbefolkningen og gleder oss til fortsettelsen, sier Knut Rostad i Statoil.

Dette var Statoils respons på at kontoret i New Zealand ble blokkert, Statoilskiltet tatt ned og sendt tilbake til hovedkontoret i Stavanger.

63% av befolkningen på New Zealand er i mot dyphavsboring. Tusenvis av mennesker demonstrerte mot Statoil i Auckland tidligere i høst. “Statoil Go Home” ljomet mellom skyskraperne og blandet seg med trommer og krigsrop fra maoriene. På et såkalt “konsultasjonsmøte” ble bord veltet i sinne av Maorier, og Statoil ble beordret ut og hjem av lokalbefolkningen. Statoilkontoret har blitt fysisk stengt og Statoilskiltet sendt rekommandert tilbake til hovedkontoret i Stavanger.

Det kan være jeg er gammeldags, men dette høres da virkelig ikke ut som velkommen? Det er alltid interessant å se hvordan Statoils kommunikasjonsakrobater anstrenger seg for å pynte på virkeligheten, men har har de kanskje rett og slett misforstått?

Både Maorier og folk flest på New Zealand har forstått det Statoil ikke har - fremtiden ligger i fornybar energi, ikke i ekstremolje.