Klimakonferansen har startet i Paris, og i løpet av helgen har nesten én million mennesker marsjert i byer over hele verden for å kreve tiltak mot klimaendringer. I Indonesia, i Kalimantan-provinsen på Borneo, gjør Greenpeace direkte tiltak for å løse et av Indonesias, og verdens, største klimaproblemer.

 

Skriv under her for å støtte arbeidet aktivistene våre gjør i Indonesia!

 

Damming in Indonesia

 

Vi har satt opp en leir i midten av en torvmyr, sammen med lokale landsbyboere, frivillige og andre organisasjoner. Vi er her for å stoppe skogbrannene ved å demme opp dreneringskanalene som har blitt  bygget av palmeoljeindustrien.

Se video fra arbeidet med å demme opp tormyrsområdene her!

Making it work

Disse dreneringskanalene har blitt gravd ut av selskaper for å drenere torvmyrsområdene for vann, slik at palmeoljeprodusentene kan åpne opp mer regnskog og torvmyr for å lage plantasjer. Det har ikke bare en forferdelig påvirkning på skogen, men også på klimaet, ettersom store mengder av karbon som har vært lagret i skogen og myren slipper ut i atmosfæren når skogen hogges ned og brennes. Derfor vi har organisert leiren for å stoppe palmeoljeindustrien fra å ødelegge enda mer skog og for å forhindre at området tømmes for vann. Torvmyr er nemlig fuktig og naturlig brannhemmende, og har tidligere reddet Indonesia fra brannkatastrofene vi ser nå.

 

Denne enkle handlingen er første skritt til å løse problemet med skogbrannene. Men den indonesiske regjeringen og selskapene må arbeide raskt og klokt, i tillegg til å iverksette umiddelbare tiltak for å stoppe brannene og avskogingen av Indonesias regnskog. President Joko Widodo har presentert et forslag om å beskytte og gjenopprette torvmyrsområder, men dette forslaget er dessverre for svakt og inkluderer ikke en tilstrekkelig beskyttelse av Indonesias sårbare områder. Vi trenger virkelig handling: Et permanent, rettslig forbud mot avskoging og ødeleggelse av torvmyrområder i Indonesia.

 English banner

Næringslivet må også reagere. De må snarest danne en bred allianse som blir enige om å ikke kjøpe palmeolje fra Indonesias regnskogsområder.

Heldigvis begynner det nå å regne, noe som er en stor lettelse for mennesker, skogen og dyrene på Kalimantan og andre steder i Indonesia. Men skogbrannene kan komme tilbake neste år med mindre palmeoljeindustrien skjerper seg. Vi har ingen tid å miste.

Derfor har vi bygget denne dammen i løpet av klimakonferansen i Paris hvor Indonesias president vil delta. Vi ber president Jakowi om å fullføre det alle vi som er her i dag  - og fra hele Indonesia - har startet: Å stanse ødeleggelsen av torvmyr og tilbakeføre våtmarksområdene slik de var før palmeoljeindustiren ødela dem.

Bloggen er skrevet av Rusmadya Maharuddin fra Greenpeace Indonesia