Arctic Sunrise

For noen få dager siden forlot jeg kaia i Kirkenes sammen med resten av mannskapet på Greenpeace-skipet Arctic Sunrise. Vi skal avsløre oljeselskapenes leteaktiviteter i Barentshavet. Målet er at hele verden får vite hvilken trussel Arktis står overfor.

Nå befinner vi oss på russisk side i Barentshavet, og Arktis ser fantastisk ut i augustsola. Derfor er det ekstra skummelt å tenke på hva oljegiganten Rosneft vil utsette Arktis for. Rosneft er selskapet som står for de største oljeutslippene på land i Russland, ifølge offentlig russisk statistikk. De har allerede forurensa store landområder i Russland, og nå står Arktis for tur. Jeg har selv sett oljeutslippene i Sibir som Rosneft står bak, og det var ikke noe vakkert syn. Det var omfattende oljesøl over store områder, nye utslipp oppå eldre, og gamle, rustne rørledninger som fortsatt lakk som en sil. Nå som jeg er her i Arktis er jeg bare enda sikrere på at dette skitne oljeselskapet aldri burde få lov til å bore etter olje her.

Jeg er her i Arktis for å protestere mot oljeletingen i russisk Arktis. Oljeletingen er fortsatt bare i startfasen – neste skritt er å starte den risikable oljeboringen. Og hvis de begynner å bore varer det nok ikke lenge før vi ser en ulykke.

Jeg er også opptatt av å avsløre dobbeltstandarden til Statoil. I Norge forsøker de å framstille det som de tar miljøansvar, men i utlandet er de involvert i en rekke skitne prosjekter. De har letelisenser i alle de arktiske statene, og har inngått et samarbeid med miljøverstingen Rosneft for å bore i isdekte områder av Arktis, en praksis som ikke er tillatt i norske områder.

Mange mener det er umulig å hindre oljeboring i Arktis, og at Greenpeace er naive som forsøker. Men når man tar innover seg hva klimaendringene vil fører til, og allerede fører til, så mener jeg det er naivt å tro at vi kan fortsette som planlagt i Arktis. Da risikerer vi naturen og dyrelivet der, og utslippene det fører med seg vil forverre klimaendringene dramatisk. Det er kanskje et ambisiøst mål å stoppe oljeboring i Arktis, men jeg tror vi kan klare det. Både oljepris og lovgivning er ting som endrer seg fort. I tillegg er det stadig flere som slutter seg til kampanjen for å bevare Arktis. Du kan bli med nå www.savethearctic.org