Få Norge og Statoil ut av tjæresanden!

Møt opp foran Stortinget på mandag 28. november kl. 18:00

Nyhet - 25 november, 2011
På mandag mobiliserer en stor mengde norske organisasjoner til en markering for klima - mot tjæresand. Samtidig som verdens land samles i Durban for å bli enige om en ny klimaavtale, fortsetter Statoil og Norge å presse på for å utvinne tjæresand. Dette aksepterer vi ikke. Vi innviterer deg derfor til en felles markering foran Stortinget på mandag den 28. november kl. 18:00 hvor vi krever at Norge og Statoil må vere et godt klimaeksempel og trekker seg ut av tjæresanden.

For å kunne nå målet om mindre enn to graders global oppvarming, må de verste fossile ressursene forbli i bakken. Norge er kjent for å spille en positiv rolle i klimaforhandlingene, men for å beholde vår klimatroverdighet internasjonalt må vi også feie for egen dør: Første skritt er å trekke Norge og Statoil ut av tjæresanden. 
I USA har massive protester ført til at Obama har lagt planene om en tjæresandrørledning fra Canada til Texas på is. Vårt mål er samme engasjement og lederskap i Norge.
Møt opp foran Stortinget 28. november kl 18 og krev at Norge må trekke seg ut av tjæresand.

Vi eier Statoil! – og SKAL få Norge ut av tjæresanden!

Følg eventet på facebook og si at du kommer.

Samtidig vil det holdes arrangementer i Bergen, Trondheim og Stavanger.

 

Oppropet som krever at norge trekker seg ut av tjæresand:

Statoils satsing på tjæresand undergraver Norges troverdighet som miljønasjon. Regjering og storting må ta ansvar nå!

I årets klimaforhandlinger i Durban skal verdens ledere igjen drøfte en ny global klimaavtale, og hvordan man unngår mer enn 2 graders global oppvarming. Et viktig tiltak for klodens klima er å la ukonvensjonelle oljeressurser forbli i bakken.

Statoils investeringer i ukonvensjonelle energikilder som tjæresand er verken forenlig med en ambisiøs norsk eller internasjonal klimapolitikk. Statoil må bli en del av klimaløsningen, ikke problemet.

Staten eier 67 % av aksjene i Statoil og har ansvar for selskapets fortsatte deltakelse i tjæresandindustrien, en industri som aldri vil bli bærekraftig. Utvinningen er skadelig for både klimaet, naturressursene, dyrelivet og lokalbefolkningen. Urfolkssamfunn rammes særskilt.

Både Statoils og Norges omdømme står på spill. Som aktør i tjæresandindustrien opptrer Norge med en utålelig dobbeltmoral både i klimapolitikken og som foregangsland for urfolks rettigheter.

Vi krever at Stortinget, regjeringen og statsministeren gjør det som er nødvendig for å trekke Statoil og Norge ut av tjæresand nå.

Med hilsen
Arbeidernes Ungdomsfylking, AttacBellona, Besteforeldrenes klimaaksjonChangemaker, Concerned Scientists Norway, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn Ungdom, Kristelig Folkeparti, Kristelig Folkepartis Ungdom, Mellomkirkelig Råd, Miljøpartiet De Grønne, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk klimanettverk, Rødt, Rød Ungdom, Samisk kirkeråd, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Spire, Unge Venstre, Utviklingsfondet, Unio, Venstre og WWF.

Oslo, 28. november 2011.