Ny rapport: Arbeid og velferd uten olje

Nyhet - 9 mai, 2017
Miljøbevegelsen, kirka og fagbevegelsen presenterer i dag en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse som viser hvordan det vil gå med sysselsettingen i Norge om vi stanser all oljeleting i dag. Rapporten viser at det er fullt mulig å fullstendig motvirke et fall i sysselsettingen ved å øke offentlige investeringer og konsum. For å omstille Norge til et lavutslippsamfunn bør dette gjøres ved å opprette klimajobber.

Solcellepanel

Rapporten viser at utfordringene med tap av arbeidsplasser i oljeindustrien er fullt håndterbare.

- Det er ikke slik at det eneste alternativet ved utfasing av olje er massearbeidsledighet og sosial nød, slik man noen ganger kan få inntrykk av. Men det vil kreve en vesentlig mer offensiv næringspolitikk enn det vi hittil har sett fra regjeringen Solberg, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge. 

Antall sysselsatte vil ligge i gjennomsnitt 36 000 personer under referansebanen om Norge skulle stanse all leteaktivitet, men utvinne alle oljeforekomster som allerede er funnet.

- Tiden da oljejobber var sikre jobber er over. Vi må ta politiske grep nå for å sikre en trygg og rettferdig omstilling for alle til klimavennlige jobber, fortsetter Gulowsen. 

Det er fullt mulig å tilrettelegge for nye, trygge klimajobber som erstatter de som forsvinner fra petroleumssektoren. Det vil ikke nødvendigvis være gratis. Men, om vi skulle sett for oss at et slikt fall skulle bli kompensert utelukkende med offentlige investeringer, ville behovet vært på i snitt 59 mrd. årlige kroner.

- Selv om vi ikke klarer å produsere en eneste lønnsom arbeidsplass i det grønne skiftet, vil det være snakk om helt håndterbare størrelser, sier Gulowsen.

Det viktigste med denne rapporten er at den illustrer at vi har et valg. Velferdsnorge er mulig uten olja.