Rapport fra folkemøte i Nuuk om Cairns oljeplaner

Nyhet - 22 mars, 2011
Nå er Cairn-folkenes rundtur på Grønland over. Det samme er vår – for denne gang.

Oljesølsmodell av Gamma B feltet.

Slik mener Cairn sin oljesølsmodell Baffin-bukten og Davis-stredet kan bli rammet av en utblåsning. Greenpeace frykter utslippsnivået er satt for lavt i modellene. © Applied Science Associates

Vi har deltatt i tre av fire folkemøter om sommerens oljeboringsplaner, og møtt mange spennende mennesker. Møtet i Kangerlussuaq måtte vi hoppe over på grunn av transportproblemer. Været bestemmer det meste her oppe.

Det siste møtet foregikk i gymsalen ved Nuuk videregående skole lørdag ettermiddag. Omkring 50 personer møtte opp.

Folk hadde mange spørsmål – og mange var kritiske. Flere mislikte at Cairn vil bruke borekjemikalier som ikke er testet i arktis og at selskapet vil slippe ut kjemikaliene til havs. Det kom også spørsmål om hvor mat og drikke til boreriggenes 600 ansatte skal komme fra – ikke fra Grønland, viste det seg – og hva det betyr for sikkerheten at Cairn vil bore på 1500 meters dyp. Etter at møteledelsen hadde holdt en lang gjennomgang av den sosiale bærekraftsrapporten, der mesteparten av tiden gikk til av å opplyse hva de vil gjøre for å unngå kø på flyplassen, kom et spørsmål om hva analysen sier om konsekvensene for fiskeriene av et større oljeutslipp.

78 prosent av Grønlands eksportinntekter kommer fra reker og blåkveite. Konsekvensutredningen hadde sett på dette, og konkludert med at de sosiale og økonomiske effektene for hele Grønland av et slikt oljeutslipp vil bli svært store. Det var jo greit å få det sagt, og litt underlig at det ikke var blitt tatt med i selve presentasjonen. Heller ikke kartene over hvor store områder et stort oljeutslipp kan komme til å dekke ble vist i noen av møtene.

Greenpeace spurte om hvorfor ”norsk standard” ikke blir fulgt, det vil si ingen boring i isfylte farvann. Det fikk vi ikke noen godt svar på. Cairn kommer selv stadig med utsagn om at de følger ”norsk standard”, men dette gjelder tydeligvis verken boring i is, offentliggjøring av beredskapsplaner for oljeutslipp eller krav til nullutslipp av kjemikailer.

I alle andre land er planene for arktiske offshore leteboringer i 2011 innstilt, blant annet som følge av rekordutslippet i Mexicogulfen. Det er gode grunner til at også Cairn og Grønland kan ha litt is i magen og lære av andres erfaringer og evalueringer av problemene som kan oppstå i dypt vann i særlig sårbare områder.

Gjennom møtene har vi fått svar på en rekke spørsmål, men det er fortsatt god grunn til å være bekymret over de forestående boringene. Vårt råd til Grønlandske myndigheter står fast: Et eventuelt boreprogram må strammes kraftig inn om det skal kunne gjennomføres på en sikker måte.

av Truls Gulowsen