Unntakstilstand i Japan

Nyhet - 14 mars, 2011
Jordskjelvet og tsunamien i Japan den 11.mars forårsaket enorme ødeleggelser og lidelser – og ved atomkraftverket i Fukushima er det pågående problemer med kjøleanleggene.


Greenpeace Japans vurdering torsdag 24. mars kl. 11:25 lokal tid

Situasjonen i Fukushima er tilbake til kritisk, hovedproblemet virker nå å være ved reaktor en. Mye tyder på at en viss nedsmelting skjer/har skjedd, men inneslutningen skal være uskadd. Virker å være noe mer stabilt ved to og tre.

SISTE 11:33: Japanske journalister sier på en pågående NISA pressekonferanse at det kommer hvit røyk fra reaktor 1, 2 , 3 og 4. Dette er IKKE bekreftet.

Fra japansk media:

Yomiuri: "Hvorfor er det en så stor forskjell i temperatur mellom reaktor 1 og 2? Like mengder vann har blitt sprøytet på begge reaktorene. En forklaring kan være at deler av kjernen har smeltet, og har oppnådd veldig høy temperatur." Professor Sumida ved Osaka Universitet (tidligere medlem i Nuclear Safety Commission). "400 grader c er målt i både øvre og nedre del av inneslutningen, og det kan bety at den er nesten tom for vann. Det er ikke nok for å ødelegge inneslutningen, men det er en alvorlig situasjon." Professor Miyazaki ved Osaka Universitet.
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866921/news/20110324-OYT1T00217.htm

Nikkei: Simuleringskart fra Nuclear Safety Commission viser fare for en joddose på over 100 milliSv i betydelig avstand fra evakueringssonen på 30 km. Simuleringen er gjort med det såkalte SPEEDI systemet. 
Vår kommentar: Dette er en simulering. og bør betraktes som ingenting annet.
www.nikkei.com/news/image-article/dc=1;g=96958A9C93819595E0E1E2E0E18DE0E1E2E1E0E2E3E39793E3E2E2E2;bf=0;ad=DSXBZO2551053024032011I00001;R_FLG=0;z=20110323

Nikkei: Statsminister Kan krever bedre samarbeid mellom myndighetene for å løse situasjonen og informasjonsbehovet i forbindelse med Fukushima.
www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E0E0E2E1918DE0E0E2E1E0E2E3E

Greenpeace Japans vurdering onsdag 23. mars kl. 15:30 lokal tid

Det blir stadig mer åpenbart at følgene av utslippene begynner å bli omfattende: Myndighetene i Tokyo fraråder nå at spedbarn får i seg drikkevann, og NISA sier at det kan bli aktuelt å bytte ut jord i store områder på grunn av radioaktiv forurensing.


Siste fra japansk media:

NHK: 210 bq/l av iodin 131 målt i drikkevannet i Katsushika-ku i Tokyo. Sikkerhetsstandarden for spedbarn er 100 bq.  
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110323/t10014849611000.html
Vår kommentar: Målingen foretatt 22. mars, men først offentliggjort nå.
Oppdatering: Kyodo melder 14:30 at spedbarn ikke bør få i seg drikkevann i Tokyo-regionen.

Asahi: MEXI rapporterer at jordprøver i Iidate, Fukushima Prefecture - 40 km sør for Daiichi, Fukushima  – viser 163,000 bq av cecium 137 og 1,170,000 bq av iodin. NISA sier at det kan bli nødvendig å bytte ut jord i områder med så høye verdier.
http://www.asahi.com/national/update/0323/TKY201103230215.html
Vår kommentar: Målingen foretatt 20 mars, men først offentliggjort nå. Nivået av cecium har økt 6 ganger, og nivået av iodin 4 ganger siden en måling den 19 mars.

MEXI: Mer informasjon om jordprøve som nevnt over.
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/23/1304007_2310.pdf

Greenpeace' vurdering tirsdag 22. mars kl. 18:50 lokal tid

Situasjonen virker å være generelt noe mindre  kritisk ved atomkraftverket i Fukushima, med unntak av stor usikkerhet rundt status ved reaktor 3.

Siste fra japansk media:
TEPCO: Kan ikke utelukke for høy radioaktivitet også i sjømat. Påpeker behov for undersøkelser fra myndighetene.
TEPCO pressekonferanse kl. 15:15 - 16:20

Yomiuri: Avisens journalist hevder blant annet at vannspyling ved høyt trykk kan ha gjort skade på maskiner og rør, og at dette kan skape uforutsette kjemiske reaksjoner.
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110322-OYT1T00115.htm?from=main1

NISA: Spørsmål fra journalist: "Sier dere fortsatt at kjernekraft er sikkert og miljøvennlig til lokalbefolkningen?" Svar fra NISA: "Vi holder folk informert og tilbyr foredrag." Uoffisiell oversettelse.
NISA pressekonferanse kl. 10:23 - 11:01

Greenpeace Japans vurdering søndag 20. mars kl. 15:55 lokal tid

Situasjonen fortsatt kritisk ved atomkraftverket i Fukushima. Økte radioaktive utslipp fra reaktor 3, hvor trykket i inneslutningen nå skal være meget problematisk, er uungåelig. Vi vet at brenselstavene der har vært uten vann i lengre perioder, noe som gjør dette ekstra problematisk. Reaktor 2 får kanskje strømmen tilbake i dag, arbeidet er i ferd med å avsluttes nå

Fra japansk media:


NISA: Trykket har økt i inneslutningen ved reaktor 3, og utslipp kan bli nødvendig, enten til vann eller luft. Det er aktuelt å evakuere arbeidere. Japanske journalister på pressekonferanse urolige for konsekvensene på grunn av sørlig vindretning og kommende nedbør.

NISA pressekonferanse 12:29 - 13:58 20. mars

OPPDATERING kl. 15:37: NISA har bestemt at det blir utslipp, men eventuelt via vann først.


Mext: Siste tilgjengelige måledata. Mext sier at de skal begynne å overvåke drikkevann, men ingen tidsplan gitt.

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303747.htm


47news: 3443 micro sV målt ved kjernekraftverket i Fukushima kl. 14:00 og  2906 micro sV kl. 21:00 19. mars. NISA "Vi tror det er stabilt nå."

http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011031901000518.html


Asahi: 24000 bq (12 ganger høyere enn standard) funnet i stikkprøver av spinat i Ibaraki fylke.  http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103200121.html


Greenpeace i Japan sin vurdering lørdag 19. mars kl. 15:55 lokal tid

Situasjonen fortsatt kritisk ved atomkraftverket i Fukushima. Det frenetiske arbeidet for å få strømmen tilbake drar ut på tiden. Tilgjengelige målinger av strålenivåer i Japan er ofte over 24 timer gamle.

Fra japansk media:


Meti: Arbeidet fortsetter for fullt med å få strømmen i gang til nr. 1 og 2. De vet ikke når dette vil skje. Målet er å få strømmen i gang ved nr 3 og 4 i morgen 20. mars.

http://www.meti.go.jp/press/20110319001/20110319001.pdf


Mext: Siste tilgjengelige måledata fra 17. og 18. mars.

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303747.htm


NHK (basert på tall fra Mext): 140 micro sV målt i Namie-machi 30 km fra Fukushima.  http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110319/t10014779911000.html

Yomiuri: Tokyo brannvesen startet bruk av vannkanoner fra ubemannede kjøretøyer kl. 14:30. De satser på å sprøyte 1260 tonn på 7 timer. Nå (kl. 15:55) virker det som at arbeiderne jobber i skift ved bilene

http://www.yomiuri.co.jp/national/new

Bakgrunn

Hvor mange atomkraftverk har Japan, og hvor mange av dem er påvirket av situasjonen?

Kart over de jordskjelvsrammede atomkraftverken i Japan

Japan har 54 reaktorer fordelt på i alt 18 atomkraftverk. De har en samlet kapasitet på 47 000 MW. I 2010 produserte de 29% av landets elektrisitet.

Fire kraftverk – alle på østkysten – ble påvirket av jordskjelvet og tsunamien:: Onagawa (3 reaktorer), Fukushima Dai-ichi (6 reaktorer), Fukushima Daini (4 reaktorer) og Tokai (1 reaktor).

Hvordan er reaktorene påvirket?

atomkraftverket Fukushima 1 Dai-ichi etter jorskjelvet

Satellittbilde av atomkraftverket Fukushima 1 Dai-ichi, hvor utilstrekkelig nedkjøling er et alvorlig problem. Copyright DigitalGlobe

Fredag den 11. mars klokka 14.46 inntraff et jordskjelv målt til 8,9 på richterskalaen på 24 km dybde utenfor for Japans østkyst. 11 reaktorer på Fukushima, Tokai og Onagawa var i drift da jordskjelvet inntraff.

Når det registreres et jordskjelv, stenges reaktorerne ned automatisk – men brenselet må fortsatt kjøles i lang tid etterpå. De dieseldrevne nødaggregatene for reaktorene 1–3 ved Fukushima-kraftverket ble skadet av tsunamien etter skjelvet, og har ikke kunnet kjøle brenselet slik de skal. Diverse nødtiltak – mobile aggregater, innpumping av sjøvann – har blitt iverksatt.

Det har vært to eksplosjoner ved Fukushima-reaktorene etter jordskjelvet, en lørdag 12. mars og en fredag den 14.

Har det vært radioaktivte utslipp?

Det har vært et utslipp fra Fukushima, og det er målt raioaktive verdier 1000 ganger sterkere enn bakgrunnsstrålingen. På grund av stigende trykk i reaktoren har kraftverket vært tvunget til å senke trykket ved å bevisst radioaktivt utslip til atmosfæren.

Der er målt radioaktiv stråling høyere enn normalt.

Cesium isotopen Cs-137 er blitt registrert ved Fukushima.

Hvordan påvirker dette befolkningen i området?

Flere har blitt eksponert for stråling, og flere hundre tusen mennesker er evakuert.

Emner