Statoil dømt for brudd på miljølovgivningen i Alberta

Nyhet - 1 november, 2011
Rettsprosessen som startet i februar endte med at Statoil ble dømt for ett brudd på miljølovgivningen i Alberta. – Ola Borten Moe kan ikke være fornøyd med at Statoil bryter loven i Canada, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

 

Statoil er dømt for ett tiltalepunkt og må dom del av dommen finansiere et e-læringsprogram til en verdi av over 1 million kroner.

-- Vi registrerer at Statoil sier at de tar ansvar for å ha brutt miljøforskriften. Det vi gjerne vil se er at Statoil tar sin del av ansvaret både for lokalmiljøet i Alberta og for verdens klima, og trekker seg ut av tjæresand. Det finnes ingen bærekraftig måte å utvinne tjæresand på, sier Martin Norman i Greenpeace i en kommentar til dommen.

Ifølge en pressemelding fra Statoil har selskapet etter dommen brutt lisensen ved å underestimere vannforburket fra en godkjent vannkilde, ved å hente vann fra to stedersikke omfattet av lisensen og ved å bruke større åpninger i inntaksfilter enn det som var godkjent og ved å ikke måle vannuttaket slik tillatelsen krevde. Alt dette er slått sammen som ett tiltalepunkt.