Tjæresandminister på PR-tur

Nyhet - 4 november, 2011
Ola Borten Moe fortsetter å provosere. I NRK sitt Politisk Kvarter i morges nådde han nye høyder som PR-agent for Statoil og Canadas svært forurensende tjæresandindustri.

Statoils område med Tjæresand

Det finnes ingen bærekraftig måte å utvinne tjæresand på. Som både FNs klimapanel IPCC og det internasjonale Energibyrået IEA har påvist, er dette en ressurs verden ikke har råd til å utvinne om vi skal ha noen som helst mulighet til på nå to-graders-målet. CO2-utslippet ved utvinning for høyt. Utvinning av tjæresand slipper ut mer enn 13 ganger mer CO2 per fat enn oljeboring i Nordsjøen, og er svært skadelig for det lokale miljøet og for urfolkenes levesett i Canada.

Borten Moe utmerket seg også med å legge fram Statoils syn på saken som sitt eget – uten å ha støtte for alt han sier i regjeringen.
Vi ønsker å gå i rette med en rekk av påstandene Borten Moe har kommet med siste uke:

Moe sa at han kunne se at Statoils anlegg skaper ”små konsekvenser for landskapet”. Tilsvar: Når anlegget er ferdig utbygget vil et nettverk av seismikklinjer, veier og rørgater i alle retninger ha fragmentert et tidligere villmarkspreget område på 1100 kvadratkilometer.

Moe sa at ” oljesand vil spille større rolle framover i et økende global energimarked og at det derfor ikke er et spørsmål om, men hvordan dette utvinnes”. Tilsvar: Når Borten Moe sier han ikke kan se for seg en framtid uten tjæresand, sier han i praksis at det er umulig å se for seg en framtid uten at klimaet forverres dramatisk. Både FNs klimapanel IPCC, klimaforhandlere verden rundt og det internasjonale energibyrået IEA er uenige med Borten Moe. Også resten av den norske regjeringen har som mål å stabilisere klimaet under 2 grader.

Moe sa at han kunne se at ”Statoil bidrar positivt” til å utvinne tjæresand på en bedre måte enn andre. Tilsvar: Alle aktører ønsker å redusere energiforbruket og vannforbruket, ettersom dette er betydelige kostnadsdrivere. Statoil er verken verre eller bedre enn de andre, bortsett fra at de nettopp er dømt for brudd på vannregelverket.

Moe fastholdt sine uttalelser til canadisk presse om at EU sitt drivstoffskvalitetsdirektiv er uvitenskapelig. Tilsvar: Det foreligger solid dokumentasjon på at drivstoff fra nettopp tjæresand har en vesentlig høyere CO2-bagasje enn det meste av annet fossilt drivstoff på markedet i dag. Det er for øvrig interessant at Moe nevner drivstoff basert på tungolje fra Venezuela som nesten like ille. Det stemmer, og burde vært reflektert i direktivet. Statoil satser for øvrig tungt på tungolje i nettopp Venezuela.

Moe bekreftet at han har snudd i tjæresandsaken, etter at han i 2009 var rask med å støtte kravet om å bruke statens eiermakt til å trekke selskapet ut. Vi er enige i at det ikke er noen skam å snu, og oppfordrer ham for vår alles del til å snu igjen