Aksjon: Granittblokker mot tråling i Kattegat

Nyhet - 10 august, 2009
Greenpeace begynte i dag arbeidet med å plassere inntil 180 granittblokker på havbunnen i to svenske verneområder i Kattegat. Områdene er beskyttet på papiret gjennom Natura 2000-regelverket, men mangler reelt vern mot destruktivt fiske og bunntråling. Aksjonen vil pågå i flere dager.

Fiskeriene i EU-farvann reguleres gjennom EUs felles fiskeripolitikk. Selv i verneområder under EUs eget Natura 2000-direktiv har det vist seg svært vanskelig å gjennomføre nødvendige fiskerireguleringer gjennom denne felles politikken.

- Dette burde vært unødvendig. Svenske myndigheter er pliktige til å beskytte de vedtatte Natura 2000-områdene mot alle trusler, inkludert bunntråling. Det er uakseptabelt å gjemme seg bak EUs fiskeripolitikk eller hva danske fiskere mener om saken. Havmiljøet har ventet lenge nok, sier havmiljørådgiver Staffan Danielsson fra Greenpeace.

Utplasseringen av trålhindere er varslet gjennom en omfattende prosess i Sverige, akseptert som lovlig i henhold til svensk lov, men har skapt stor debatt.

Sverige er ikke alene om dette problemet i Europa. Selv om EU-reglene krever etablering av Natura 2000-områder både til lands og til havs, har fiskeripolitikerne gjemt seg bak EU sin kompliserte felles fiskeripolitikk for å unnta fiskerirestriksjoner fra de marine
verneområdene. Et system for marint vern som ikke omfatter fiskeriene er svært svakt og gir stort sett papirbeskyttelse. Den felles fiskeripolitikken skal revideres innen 2012.

- Sverige har denne høsten formannskapet i EU. De har derfor alle muligheter til å rette opp problemene mellom den felles fiskeripolitikken og behovet for reelle vernetiltak til havs hvis de vil, sier Staffan Danielsson, havmiljørådgiver i Greenpeace.

I fjor sommer plasserte Greenpeace 320 trålhindere i et tilsvarende verneområde i tysk sektor. Undersøkelser i sommer har vist at området ikke lenger blir trålt, og at steinene glir inn i det naturlige miljøet.

Greenpeace og en rekke forskere mener etablering av marine verneområder er et viktig element for å sikre bærekraftige hav for framtiden, sammen med økt satsing på skånsomme fiskemetoder, redusert fangstkapasitet og bedre arealplanlegging til havs.

Les om aksjonen på svensk:
http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/traalhinder

Skriv til den svenske regjeringen:
http://www.greenpeace.org/sweden/engagerad/be-sveriges-regering-raedda-vaar

Detaljert bakgrunn og kronologi:
http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-dokument/media-briefing-stones.pdf

Kart, rapporter og alle dokumenter i prosjektbloggen: www.greenpeace.se/mkb


Kontakt for mer informasjon:

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904
Staffan Danielsson, havmiljørådgiver, +46 70 353 65 85 (på plass i Varberg, Kattegat)
Bente Myhre Haast, kommunikasjonssjef, +47 297274

 

Emner