Al Gore og EU-parlamentarikere vil stanse Statoils tjæresand

Nyhet - 15 desember, 2009
Å utvikle olje fra tjæresand er et stort feilgrep, sier Al Gore til Dagbladet i dag. Den tidligere fredsprisvinneren forsterker budskapet til EU-parlamentarikerne som fredag sendte åpent brev til sjefene for Statoil og tre andre europeiske oljeselskaper, hvor de bes stoppe sine tjæresandvirksomheter.

Al Gore leverer en sterk tale om tilstandet i verlden i København under COP15 møte.

11 representanter sendte fredag et åpent brev til toppsjefer og styreledere for Shell, BP, Statoil og Total, som alle er aktive i den sterkt forurensende og klimaødeleggende tjæresandindustrien i Canada. Der ber de oljegigantenes toppledere om å tenke på vår framtid og gå over fra skittent fossil brensel til renere energikilder.

Når ikke Helge Lund, Jens Stoltenberg eller Terje Riis-Johansen vil høre verken på Al Gore, Greenpeace eller KrF, er det kanskje utenriksminister Jonas Gahr Støre vi må sette vår lit til. Gore og Støre la sammen fram en klimarapport i København i går. Støre er ifølge Dagbladet åpen for revurdering av prosjekter som tjæresand. Også finansminister Sigbjørn Johnsen må kjenne sin besøkelsestid. Det er han som styrer det norske oljefondet, som ved siden av vårt statseide Statoil har gjort milliardinvesteringer i canadisk tjæresand.

- Vi mener tjæresandindustrien har en svært negativ effekt på Canadas forhandlingsposisjon i København. Tjæresand er en av grunnene til at Canada ikke har levd opp til sine Kyoto-forpliktelser, og kan underminere muligheten for en vidtrekkende avtale i København, sier Corinne Lepage, nestleder for EUs miljøkomité og representant for ALDE, Frankrike.

- Vi er glade for at sterke røster tar bladet fra munnen om konsekvensene av canadisk tjæresandutvinning. Vi kan ikke fortsette med keiserens nye klær, slik Helge Lund ser ut til å holde på med, sier Martin Norman, kampanjeleder i Greenpeace i Norge.

Kontakt: 

+47 95804950

 

Dette er pressemeldingen fra EU-representantene som ble sendt fredag:

EU-parlamentarikere appellerer til selskaper om å stoppe tjæresandvirksomheten

 

Laste ned originalbrevet på engelsk (PDF)

Brussel, 11. desmber 2009: En gruppe på 11 representanter i EU-parlamentet fra tre ulike politiske partier og sju forskjellige land oppfordrer lederne i fire europeiske oljeselskaper til å stoppe å produsere olje fra canadisk tjæresand, en prosess som forårsaker 2-3 mer utslipp enn konvensjonell olje.

Gruppen av representanter har i dag sendt et åpent brev til toppsjefer og styreledere for Shell, BP, Statoil og Total, som alle er aktive i den sterkt forurensende og klimaødeleggende tjæresandindustrien i Alberta, Canada. Der ber de oljegigantenes toppledere om å tenke på vår framtid og gå over fra skittent fossil brensel til renere energikilder.

Satu Hassi, EFA De grønne, Finland: 

“I en tid da utallige mennesker over hele verden uttrykker sin bekymring over klimaendringene og tusenvis av forhandlingsdelegater er samlet i København i det største forsøket noensinne på å beskytte jorda mot den globale oppvarmingen, er tjæresand et ekstremt eksempel på uansvarlighet. Forhandlerne i København kan ikke redde klimaet alene – vi må alle gjøre vår del”.

Corinne Lepage, Nestleder EUs miljøkomité, ALDE*, Frankrike: 

”Vi mener tjæresandindustrien har en svært negativ effekt på Canadas forhandlingsposisjon i København. Tjæresand er en av grunnene til at Canada ikke har levd opp til sine Kyoto-forpliktelser, og kan underminere muligheten for en vidtrekkende avtale i København”.

Kriton Arsenis, S&D, Hellas: 

“De negative miljø- og helseeffektene av tjæresandutvinning er enorme. I tillegg til å være mange ganger så karbonintensiv som konvensjonell olje, forårsaker denne virksomheten vann- og luftforurensning, den ødelegger livsgrunnlaget for urbefolkningen og produserer enorme mengder giftig avfall. Det er opplagt at energiselskapene burde avstå fra dette. Isteden burde de fokusere på rene energikilder som gir økonomisk vekst, også i den resesjonen vi er inne i nå”.

Gerben Jan Gerbrandy, ALDE*, Nederland:Et annet problem med tjæresand er ødeleggelsen av enorme områder, som går ut over den boreale skogen, dyrelivet og det biologiske mangfoldet. I regnstykket for tjæresand må tap av skog og biologisk mangfold medregnes. Da vil det bli enda tydeligere hvor lite forretning det er i tjæresand”.

* Alliance for Liberals and Democrats for Europe

Gruppen av EU-parlamentarikerne kan kontaktes via:

Marja Kaitaniemi, politisk rådgiver for Satu Hassi, tel. +32 496 30 35 10Eric Gall, politisk rådgiver for Corinne Lepage: +32 491 07 25 37 

Tags