Støtteaksjon utenfor den russiske ambassaden i Oslo.

 

På fredag våknet fredelige Greenpeace-aktivister fra skipet Arctic Sunrise opp i en iskald fengselcelle i Russland etter å ha prøvd å beskytte Arktis mot global oppvarming. Samtidig la FNs Klimapanel fram sin siste rapport om statusen til verdens klima.

Begge hendelsene kan oppsummeres med ett ord: stygt.

FN-rapporten består av hundrevis av sider med bevis som rettferdiggjør handlingene til de modige «Arctic 30» - aktivistene. De handlet for å forsvare det sårbare Arktis, og en verden som blir stadig varmere.

Den nye rapporten er enda mer omfattende enn de forrige, og viser tydeligere enn noen gang den krisa vi står overfor: Klimaendringene er et enormt problem, fossilindustrien er ansvarlig, og det handlingsrommet vi har for å hindre de mest alvorlige konsekvensene blir raskt mindre.
 
For miljøaktivister er dette bittersøte nyheter. Det gir enda mer tynge bak Arktis-aktivistenes handlinger, og gjør debatten enda mer alvorlig. Men til tross for klare bevis unnlater verdens regjeringer å handle, og nå har russiske myndigheter vist at ingenting kan hindre dem i å forsvare oljeindustrien. Den samme oljeindustrien som utnytter klimaendringene for å bore etter mer av den oljen som skapte problemet i første omgang. 
Greenpeace-skipet Arctic Sunrise ble tauet til Murmansk etter at det ble ulovlig bordet og aktivistene arrestert som følge av en fredelig protest mot risikofylt oljeboring. De 30 aktivistene ble avhørt og deretter anholdt uten tiltale. Sammen med millioner verden over krever Greenpeace at aktivistene løslates umiddelbart. Den nyeste klimarapporten er et tydelig signal på at flere må stå opp mot den hensynsløse oljeindustrien.

Den russiske oljegiganten Gazprom forsøker å kneble aktivistene og alle andre som tar til orde mot oljeboring i Arktis. Sammen med andre oljeselskap, som Statoil, ønsker ikke Gazprom internasjonal oppmerksomhet om oljekappløpet i Arktis. Men sannheten er at verden er nødt til å vie mer, ikke mindre oppmerksomhet til oljeselskapenes grådige jakt på mer arktisk olje.

For første gang angir FN-rapporten hvor mye CO2 verden kan slippe ut hvis vi skal holde oss innfor den såkalt «trygge» grensen ved to graders oppvarming: Vi kan ikke slippe ut mer enn 1000 gigatonn CO2 fra i dag til slutten av århundret hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Dette betyr at globale utslipp må nå toppen før 2020 og kraftig nedover etter det. Med dagens utslippsnivå vil vi ha sluppet ut den tilmålte mengden innen bare 20 til 30 år. Og hvis utslippsveksten fortsetter i samme tempo som nå, vil det gå enda fortere. Dette er svært utfordrende, men det er fortsatt ikke umulig.

Selskaper som Gazprom og Statoil satser på at vi ikke kommer til å klare å stoppe klimaendringene. De har utarbeidet forretningsmodeller som baserer seg på at verden vil fortsette å være avhengig av fossile brensler, og de satser på at verdens nasjoner vil fortsette å beskytte oljeindustrien framfor innbyggerne sine. Men alternativene finnes, og en annen verden er mulig.

En del fossile brensler må bli liggende i bakken hvis vi skal klare å unngå de verste klimaendringene. Det er et enkelt og uomtvistelig faktum. Men til tross for at vi vet dette, fortsetter grådige oljeselskap som Gazprom og andre å lete etter enda mer olje og gass, selv i ekstremt sårbare områder som det isfylte Polhavet, hvor risikoen for oljeutslipp og ulykker er enda større.

Å bore i arktisk farvann er svært farlig. Vi har fortsatt ikke noen sikker måte å rydde opp oljesøl fra is på. Det er som å spille russisk rulett med det sårbare arktiske miljøet.

De 30 arktis-aktivistene vet dette, og de fortjener vår respekt og takknemlighet - og sin egen frihet. Send din støtte her.