Greenpeace Japan activists and volunteers join the public on the 'Energy Revolution' parade through the streets of downtown Tokyo to mark the 6 month anniversary of the Tohoku earthquake, resulting tsunami and the nuclear disaster at Fukushima Daiichi nuclear plant.According to a new Greenpeace report. Released today (Monday Sept 12th 2011): Japan can switch off all nuclear plants permanently by 2012 and still achieve both economic recovery and its CO2 reduction goals, the Advanced Energy [R]evolution report for Japan, shows how energy efficiency and rapid deployment of renewable technology can provide all the power Japan needs.

Etter kjernekraftulykken i Fukushima for drøyt tre år siden har Japans regjering gradvis stengt ned atomkraften sin.

15 september har Japan, verdens tredje største økonomi, vært fullkomment kjernekraftfritt i ett år. Før Fukushima genererte kjernekraften 30% av landets elektrisitet, nå har 48 reaktorer vært helt avstengt i ett år og 0% av elektrisiteten kommer fra den farlige kjernekraften. Det er første gang et land har gjennomført noe slikt, og det helt uten strømbrudd.

Det som er verdt å poengtere er at dette har skjedd uten noen dramatisk økning i landets kullutslipp. Det har skjedd en viss økning, men den har fulgt en gradvis økende trend fra flere år tilbake og er nå i linje med utslippene som var i 2008. Før den økonomiske krisen, og ikke i nærheten av den kraftige økningen som mange spådde.

Den kanskje beste oppskriften på denne framgangen handler om energieffektivisering. 13 reaktorer har blitt effektivisert bort, noe som tilsvarer en sparing på 1,7 billioner yen (ca. 12 milliarder Euro). Tre reaktorer har blitt erstattet med en økende andel fornybar energi. Endringene bidrar også til en økende desentralisering av energiproduksjonen. Fra storskala tradisjonelle kraftverk til lokalt eide kraftstasjoner. Over en halv million solcellepaneler har blitt installert.

Det som er urovekkende er imidlertid at de japanske kontrollmyndighetene nylig åpnet for å gjenåpne visse reaktorer. Greenpeace Japan har i sitt Energirevolusjons-scenario vist til at 43% av elektrisiteten kan komme fra fornybare kilder innen år 2020. I stedet for å vri Japan tilbake til kjernekraft-æraen bør den japanske regjeringen fortsette den fornybare utviklingen.