Møter i ArktisTråler sett fra Arctic Sunrise. 

Greenpeaceskipet Arctic Sunrise er for øyeblikket på reise i områdene rundt Svalbard. Dette er områder med store kontraster: vi er på grensen mellom en av verdens rikeste og mest etablerte fiskegrunner – og store områder med helt urørt hav i nord. For omtrent en måned siden fikk vi til en enestående allianse med fiskeselskaper, store sjømatmerker og sjømatforhandlere. De gikk frivillig med på å ikke utvide fiskeriaktiviteten til områder som ikke før har vært jevnlig fisket.

Vi er her for å sette fokus på nødvendigheten av at Norge verner disse sårbare områdene fra industrielt fiske. Vi undersøker havbunnen i urørte områder, og dokumenterer konsekvensene fra tråling.

De siste dagene har vi møtt på og kommunisert med flere fiskefartøyer. Kapteinen på et russisk fartøy var grei og lot oss komme så nær skipet av vi kunne filme dem dra inn trålen på nært hold. Kapteinen på et norsk fartøy stilte også opp og delte informasjon med oss.

Den norske tråleren Havbryn
Den norske tråleren Havbryn. Hele den norske havfiskeflåten er med på avtalen om å ikke fiske i nye områder. 

Sammen med resten av den norske og mesteparten av den russiske flåten, har disse to fartøyene lovet å ikke ekspandere fisket til tidligere «ufiskede» områder. Slike møter gir oss håp om at vi vil lykkes med å ta vare på det fantastiske undervannsmangfoldet i nord.

Vi har også snakket med et fransk og en spansk fartøy. Kapteinen på begge skipene var interessert i å vite mer om avtalen, og fortalte at de ikke planlegger å reise lenger nord for å fiske. Dette er veldig hyggelig å høre, og det tyder på en voksende interesse rundt avtalen som allerede er signert av de fleste fiskefartøyene i disse farvannene.

Hvalrosser ved Hopen, Barentshavet
Hvalrosser ved Hopen i Barentshavet. Den er et av de store pattedyrene som avhengige av velfungerende økosystemer i dypet. 

Nylig ble det satt en ny rekord her nord – aldri før har det vært så lite sjøis i juni. Vernet av Arktis haster. Mange nye havområder blir isfrie når klimaendringene slår til. Når isen slutter å beskytte, må Norge begynne med det. Norske myndigheter må etablere marine verneområder hvor trålfiske og annen industriell aktivitet ikke er lov.

Avtalen med næringa er en stor seier og et viktig steg i riktig retning. For første gang står en samla fiskerinæring opp for Arktis. Nå er det på tide at norske myndigheter følger etter. Når flere og flere slutter seg til kravet, må Norge lytte og etablere marint vern for å sikre juridisk og langsiktig beskyttelse.

Halvard Raavand
Kampanjerådgiver Arktis