Regnskog i DR Kongo.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa nylig at han åpner for at Norge kan bruke klimakvoter fra regnskogsbevarende tiltak (REDD+) til å oppfylle framtidige klimamål. Sammen med andre miljøorganisasjoner ber vi Helgesen gå bort fra dette.

Brevet er signert av Natur og Ungdom, Regnskogfondet, Framtiden i våre hender, Zero og Naturvernforbundet, i tillegg til Greenpeace Norge. 

Vi advarer mot å innlemme regnskogen i kvotehandelen fordi:

  1. Regnskogbevaring må komme i tillegg til, ikke i stedet for, tiltak for å kutte fossil energi. For å klare målene fra Pariasavtalen om å unngå mer enn 2, eller helst 1,5, graders oppvarming må vi kutte på alle fronter, og vi må kutte nå. Vi må stoppe både avskoging i tropiske strøk og utslipp fra fossile brennstoff. Dersom regnskogtiltak innlemmes i kvotesystemet vil ethvert grep for å bevare regnskog komme ISTEDENFOR et kutt i fossil energi.

  2. Bevaring av regnskog og kutt i utslipp fra fossil energi er to forskjellige ting, som ikke bør blandes sammen. Bruk av kull, olje og gass gjør irreversibel skade på klimaet, fordi det slipper ut CO2 som blir værende i atmosfæren i mange hundre, og til dels flere tusen, år. Bevaring av regnskog er derimot reversibelt – skogen risikerer å brenne opp eller hogges på et senere tidspunkt, og vil da slippe ut store mengder CO2. Å bruke kvoter fra skogbevaring til å tillate ekstra utslipp av fossil CO2 er derfor svært risikabelt: Hvis skogen seinere skulle gå tapt, ender vi opp med et dobbelt utslipp.

  3. Med kvotehandel kan arbeidet for å bevare regnskogen bli mindre effektivt. Erfaringene fra Norges internasjonale klima- og skoginitiativ viser at den største framgangen er oppnådd der man har kunnet støtte konkrete politiske reformer som har styrket skogforvaltningen og rettighetene til folk som bor i skogen. Hvis målet med skogbevaringen er kvotehandel, kreves derimot store ressurser for å overvåke skogens karboninnhold, og fokus flyttes fra nødvendige politiske reformer til hvordan man kan oppnå billige og målbare resultater.

Noe av det viktigste med Norges internasjonale klima- og skoginitiativ har nettopp vært å vise at det finnes rike land som er villige til å finansiere utslippsreduksjoner i utviklingsland uten å kreve retten til å øke sin egen forurensning tilbake. Dette har styrket troverdigheten til Norges internasjonale engasjement for regnskogen.

Norges regnskoginnsats er viktig og må fortsette, spesielt fordi rike land gjennom Parisavtalen har forplikta seg til å øke klimabidraget til utviklingsland. Men den må komme i tillegg til andre klimatiltak.