Dette er en stor seier for alle oss som har kjempet mot denne feilsatsingen i mange år. Kirken, WWF og Greenpeace har vært sentrale motstandere hele veien, godt hjulpet av Sametinget og stadig flere politiske partier.

Greenpeace- aktivister og snomennene Helga og Jens frykter for framtida hvis VM-sponsor Statoil far fortsette a odelegge klimaet med sitt tjaeresandprosjekt. Her er de ute pa gata i Oslo sentrum for a spre informasjon om Canadisk tjaeresand.Statoil kjopte i 2007 retiighetene til a utvinne tjaeresand pa et 1.100 km2 stor omrade i provinsen Alberta i Canada. Dette er like stort som Norge sor for Sognefjorden. Utvinning av tjaeresand er ikke forenelig med a holde den globale temepraturokningen under 2 grader. Greenpeace mener at Statoil bor bruke sine okonomiske og menneskelige ressurser pa baerekraftige energiressurser, ikke koking av  tjaere ut av den canadiske skogen.**************Greenpeace activists and the snowmen Helga and Jens fears for their future if the Oslo 2011 World Championship sponsor Statoil is allowed to continue their climate destructive tar sands extraction. Here they are in the streets of Oslo spreading information about Canadian tar sands. In 2007, Statoil bought the rights to extract tar sands form an area of 1.100 km2 in Alberta, Canada, the size of Norway south of Sognefjorden (or size of Florida.) Extraction of tar sands is not compatible with keeping the global temperature rise below 2 degrees. Greenpeace believes Statoil should use both their human and capital resources on sustainable energy resources, not boiling tar out of the Canadian forest.Copyright: Emile Holba/ GreenpeaceCopyrigt information: www.greenp eace.no

Statoil annonserte i går kveld at de har bestemt seg for å fryse alle investeringer i Corner-feltet i Alberta i Canada i tre år og avskjediger 70 ansatte. Dette er det ene av de to gjenværende tjæresandprosjektene Statoil har i Canada etter at tre prosjekter ble solgt tidligere i år. Utvinningen på demonstrasjonsfeltet Leismer vil fortsette. Saken har også fått stor oppmerksomhet i canadiske medier.

Beslutningen er sannsynligvis spikeren i kista for Statoils tjæresand. Prosjektet har vært upoulært, ulønnsomt og klimaskadelig fra dag en. Når dette er over gleder vi oss til å se et tjæresandfritt Statoil som bruker ingeniørkraften til å skape klimajobber framfor klimaproblemer.

Banner mot tjæresand i Stavanger

Statoils planer var å utvinne 200.000 fat per dag fra tjæresandfeltene innen 2020. Dagens nivå på Leismer er 20.000 fat, og vil nå ikke bli utvidet. Prosjektet er dødt. Summen av protester, tekniske problemer, høye CO2-utslipp, kostnader og manglende rørledninger for å få produktene på markedet har også fått Statoils kalkulatoroperatører til å se skriften på veggen, syv år etter alle andre.

Greenpeace har helt siden 2007 kjempet hardt mot at Statoil på vegne av den norske staten bidrar til å investere i en av de verste formene for oljeutvinning som finnes. Tjæresandprosjekter ødelegger enorme landområder, er i konflikt med urbefolkningen i Albertas rettigheter og utvinningen av oljen krever enorme mengder med energi.

Kampanjen har fått enorm støtte, og ingen, verken politikere, folk eller oljearbeidere, har ønsket å støtte Statoils tjæresandsatsing. Likevel har Helge Lund insistert på å fortsette, inntil i dag.

Greenpeace krever at Norge tar ansvar og går ut av tjæresand

Nå er det viktigere enn noen gang at Staten og Tord Lien som eier i Statoil til å ta mer ansvar for å sikre at Statoil ikke sløser bort gode penger fra norsk sokkel på klimaskadelige tapsprosjekter i utlandet og i Arktis. Klimajobber er framtiden, ikke stadig dyrere og mer forurensende fossilprosjekter.

God helg!

Truls Gulowsen

Bilder fra Greenpeace sitt arbeid mot Statoils tjæresandsprosjekter finnes her.