Statoil har nå levert søknad om leteboring av tre nye brønner i Barentshavet til sommeren: Koigen, Gemini og Korpfjell. Disse kommer i tillegg til de allerede innleverte søknadene for Blåmann og Kayak.Songa Enabler

  • Det at Statoil fortsetter å lete etter ny olje i disse sårbare områdene når vi vet at verden allerede har funnet mer olje, kull og gass enn vi noensinne kan forbrenne innen ansvarlige klimamål, understreker nok en gang at selskapet vedder imot at verden skal nå klimamålene som er satt i Paris, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Natur og Ungdom og Greenpeace leverte tidligere i år et klimasøksmål mot tildeling av nye oljelisenser gjennom 23. konsesjonsrunde. Lisensen Korpfjell er omfattet av dette.

 

  • Søksmålet omhandler nettopp gyldigheten av lisensene i lys av klimakrisen og det sårbare miljøet i Arktis. Vi mener Statoil minimum bør avvente videre aktiviteter på disse lisensene til lovligheten av oljeboringen er avgjort av domstolene, sier Gulowsen.

Greenpeace trekker frem to av brønnene som spesielt problematiske: Koigen som utgjør en trussel mot dyrelivet på Bjørnøya, og Korpfjell som ligger svært langt nord og innenfor den sårbare Polarfronten og iskanten.

 

  • I forvaltningsplanen for Barentshavet, som er vedtatt av Stortinget står det at det ikke skal åpnes for oljeboring i svært sårbare områder som Polarfronten. Likevel søker nå Statoil om å bore brønnen Korpfjell, en av de mest ekstreme brønnene som noen gang er boret på norsk sokkel. Den ligger innenfor Polarfronten og i et område som flere ganger har vært dekket av is, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

 

Greenpeace reagerer også spesielt på en av de andre brønnene: Koigen nær Bjørnøya. Ifølge Statoils egen risikoanalyse vil en oljeulykke fra Koigen kunne drive til naturreservatet Bjørnøya på under 10 dager. På Bjørnøya finnes en av de største fuglekoloniene på den nordlige halvkule.

 

  • “Bjørnøya-brønnen” Koigen vil utgjøre en stor trussel mot dyrelivet i naturreservatet Bjørnøya. De bratte fugleklippene på Bjørnøya vil gjør enhver opprydning etter et oljesøl til et mareritt. I tillegg bruker fuglene havområdene rundt øya. Et oljesøl i dette området vil være katastrofalt selv om oljen ikke skulle nå land, sier Truls Gulowsen.Kontakt

 

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, 90107904


Erlend Tellnes, Kampanjeleder for Arktis for Greenpeace i Norge, 99373407
Notater

Statoil har varslet av de vil bruke oljeriggen Songa Enabler i årets borekampanje i Barentshavet. Boreriggen ligger for tiden i opplag ved Olavsvern utenfor Tromsø.

(bilde)

 

I 2014 gjennomførte Greenpeace langvarige aksjoner mot Statoils oljeboring nær Bjørnøya. Boreriggen Transocean Spitsbergen ble stoppet i fem døgn, og borekampanjen endte uten oljefunn. Bilder fra Greenpeace-besøk til Bjørnøya i 2014: Link til bildegalleri

 

Link til høringsdokumentene.

 

Statoil annonserte Borekampanje i Barentshavet: Link til Statoil.com