Canadiske tjæresandmyndigheter på grønnvaskingsturné i Europa

<a href="http://www.greenpeace.org/norway/news/canadiske-tjaeresandmyndigheter/aktivister-i-oslo-headline"><img src="/norway/Global/norway/p2/other/binaries/2010/15032010-header.jpg" style="padding: 5px 0px; height="335px" width="500px"></a>

Nyhet - 16 mars, 2010
Myndighetene i Canada og provinsen Alberta stimulerer til storstilt tjæresandutvinning, til tross for enorme miljøkonsekvenser og klimagassutslipp. Sammen med representanter for tjæresandindustrien, inkludert Shell, Swan Synfuels, Enhance Energy og Transalta er Alberta-politikere nå på grønnvaskingsturné i Europa for å skryte av ulike miljøtiltak, med stopp i Oslo 16. mars. Utvinning av olje fra tjæresand er alt annet enn grønn, og CO2-håndtering vil ikke kunne løse utfordringene fra denne industrien.

Aktivister i Oslo protesterer mot Canadas grønnvasking av tjæresand. Myndighetene i Alberta, Canada, subsidierer selskaper som vil satse påkarbonfangst og -lagring ved utvinning av olje fra tjæresand. Denne uka er de på promo-tur i Europa sammen med Shell og andre selskaperfor å prøve å grønnvaske denne skitne industrien.

Aktivister i Oslo protesterer mot Canadas grønnvasking av tjæresand. Myndighetene i Alberta, Canada, subsidierer selskaper som vil satse påkarbonfangst og -lagring ved utvinning av olje fra tjæresand. Denne uka er de på promo-tur i Europa sammen med Shell og andre selskaperfor å prøve å grønnvaske denne skitne industrien.

Aktivister i Oslo protesterer mot Canadas grønnvasking av tjæresand. Myndighetene i Alberta, Canada, subsidierer selskaper som vil satse påkarbonfangst og -lagring ved utvinning av olje fra tjæresand. Denne uka er de på promo-tur i Europa sammen med Shell og andre selskaperfor å prøve å grønnvaske denne skitne industrien.

Aktivister i Oslo protesterer mot Canadas grønnvasking av tjæresand. Myndighetene i Alberta, Canada, subsidierer selskaper som vil satse påkarbonfangst og -lagring ved utvinning av olje fra tjæresand. Denne uka er de på promo-tur i Europa sammen med Shell og andre selskaperfor å prøve å grønnvaske denne skitne industrien.

- Tjæresand er og blir en fossil ressurs av dårlig kvalitet, som er svært skadelig for miljø og klima. Uansett metode kreves enorme mengder energi for å utvinne tjæresanden. Dette gir CO2-utslipp mange ganger høyere enn for konvensjonell oljeutvinning. Samtidig mobiliserer tjæresandsatsingen fossile ressurser som verden ikke har råd til å forbrenne om vi skal unngå farlige klimaendringer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Albertas myndigheter har oppfordret til karbonfangst og lagring ved å gi økonomisk støtte til selskaper som vil prøve å fange disse utslippene. Selv de mest optimistiske vet imidlertid at selv i beste fall kan kun en marginal del av CO2-utslippene fra tjæresandindustrien fanges. Alle erkjenner at det uansett effekt vil bli ekstremt kostbart.

Greenpeace vil markere dette utenfor DnBNORs karbonfangst-seminar i dag, hvor canadierne holder grønnvaskingshoff fra 12 -16.

Siden 2000 har det vært en galopperende økning i utvinningstakten, og det gis nye konsesjoner uten at myndighetene har kontroll på miljøkonsekvensene. Alberta mangler et troverdig overvåkingssystem selv for å følge opp de lokale miljø- og helseeffektene fra tjæresandutvinningen. Miljøforvaltningen er slanket med 1/4 siden 1990.  At de år for år kutter grovt i miljøbudsjettene, nå sist med $ 40 millioner, samtidig som det gis sjenerøse grønnvaskingspakker til blant annet CO2-fangst for oljeindustrien, fjerner siste rest av Albertas miljøtroverdighet.

Statoil har hittil satset titalls milliarder på utvinning av denne skitne oljeressursen. Norge, med staten som majoritetseier i selskapet, må ta ansvar og trekke Statoil ut av dette økonomiske og miljømessige vanviddet nå. Utvinning av tjæresand er ikke bra, verken for Statoil, Norge eller verden.

Les mer om tjæersand