Dansk TV slipper ikke tjæresandproblemene

Nyhet - 23 juni, 2009
I etterkant av Greenpeace sitt søkelys på Statoils tjæresandutvinning i Canada, har dansk TV besøkt tjæresandområdene i Canada. Den rystende TV-dokumentaren som ble vist søndag, bekrefter bildet av en svært miljøskadelig virksomhet.

Tjæresand er den skitneste formen for oljeutvinning som finnes

Boreal skogen i Alberta, Canada. Skogen blir hogget for at man skal kunne utvinne olje.

Selskapet Suncor utvinner olje fra sanden i Alberta, Canada.

Dam med gruveslam ved Syncrude anlegget i Alberta, Canada.

Avfallsdam nord for Fort McMurray, Alberta, Canada.

Dansk TV bringer også unike bilder fra Statoils områder i Canada, og konfrontert en rekke danske investorer med deres engasjement i Candas tjæresand. Nordea opplyser at både de og andre bekymrende Statoil-investorer skal møte Statoil om dette problemet i august.

Dokumentaren bringer også sterk kritikk mot Statoils tjæresandstrategi fra Cicero-sjef Pål Prestrud, som med dette støtter både Greenpeace, Krf og Venstres krav om at selskapet må ut av tjæresand. SV har akseptert prosjektet i regjering, men har nylig lovet at de vil gjøre tjæresandsatsingen til valgkampsak og prioritet i neste regjeringsplattform om de vinner valget.

Greenpeace mener det er på høy tid at Statoil og Helge Lund tar signalene ut trekker seg ut av dette skitne prosjektet. Statoil kan bedre – om de vil.

 

Les mer og se den danske dokumentaren

Les mer om Statoils tjæresandoperasjoner